“ชินวรณ์” วิเคราะห์ 5 ปัจจัย “ประชาธิปัตย์ขาขึ้น” ก้าวสู่การเป็น “พรรคเสรีนิยมสากลที่แท้จริง”

วิเคราะห์ 5 ปัจจัย “ประชาธิปัตย์ขาขึ้น” ประธานวิปพรรคฯ “ชินวรณ์ บุญยเกียรติ” เชื่อยามวิกฤต สมาชิกพรรคจะสู้ศึกไปด้วยกัน ลั่น “จุรินทร์” คือแคนดิเดตนายกฯ

วันที่ 22 ต.ค. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช ประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะ ต้องชนะในภาคใต้ก่อน และตนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีกระแสที่ดีขึ้นตามลำดับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคฯ จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอน ก็ด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ คือ

1.สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีกระแสความสงบ จบที่ลุงตู่ วันนี้ชัดเจนว่าความสงบที่ยั่งยืนต้องเกิดจากบ้านเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชัดเจนตลอดมา 2.ระบบการเลือกบัตรเบอร์เดียวแบบสัดส่วนผสม มีพรรคการเมืองส่งคนมาสมัคร 30-40 คน ต่างรุมด่าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหวังส่วนแบ่งคะแนนไปให้พรรคตนเอง หลังจากวันเลือกตั้งต่างสาบสูญไปแล้ว และต่อไปหากใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ พรรคเฉพาะกิจคงหายไปเยอะ โอกาสพรรคของเรา คนของเรา เป็นเสรีภาพของประชาชนผู้เลือกมากขึ้น อิทธิพลการซื้อเสียงจะลดลง

3.การร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการยืนยันหลักการการยึดมั่นประโยชน์ของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ของพรรค หรือตนเอง พรรคจึงต้องทำหน้าที่ประคับประคองให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ และบัดนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายว่าทำได้ไวทำได้จริง เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ หรือนโยบายทางการเมืองที่มุ่งมั่นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

4.การประกาศของมวลสมาชิกพรรคและข้อเสนอของประชามติหลายสำนักที่สนับสนุนให้นายจุรินทร์ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นกระแสที่มีพื้นฐานทางทฤษฏีสนับสนุนชัดเจน อาทิ พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ การเสนอตัวนายกรัฐมนตรีจึงชัดเจน ไม่ต้องไปหาเหมือนพรรคอื่น นายจุรินทร์เป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งของประเทศ มีประสบการณ์ทางการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมามากที่สุด

และ 5.พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาในทุกด้าน ตามยุทธศาสตร์ 3 ขา ขารัฐมนตรี ขาพรรค และ ขา ส.ส.ในสภา ที่แสดงบทบาทที่ชัดเจน กว่าทุกพรรคในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย และยุทธศาสตร์การสร้างพรรคเสรีนิยม ที่เป็นพรรคการเมืองสากลที่แท้จริงต่อไป

“หวังว่าข้อเสนอของผมจะเป็นข้อเสนอที่ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์จากทุกฝ่ายด้วยความจริงใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในมวลสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนทั้งหลายว่าทุกคนเป็นนักประชาธิปไตย แต่เมื่อถึงเวลาวิกฤติหรือจะต้องสู้ศึกไปด้วยกัน ทุกคนจะรวมพลังกันด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงเสมอมาและตลอดไป” นายชินวรณ์ กล่าว