สหรัฐฯเปิดพรมแดนทางบก รับนักเดินทางฉีดวัคซีนครบ พ.ย.นี้

สหรัฐฯเปิดพรมแดนทางบก รับนักเดินทางฉีดวัคซีนครบ พ.ย.นี้

สหรัฐอเมริกาจะเปิดพรมแดนทางบกสำหรับนักเดินทางทั่วไปจากเม็กซิโกและแคนาดาในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง ยุติการสั่งระงับการเดินทางทางบกที่ยาวนานกว่า 19 เดือน หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลงในที่สุด

การเปิดพรมแดนทางบกของสหรัฐมีขึ้นภายใต้เงื่อนไขให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในสหรัฐทุกคน จะต้องได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่านั้น โดยสหรัฐยังคงเปิดประเทศรับนักเดินทางทางอากาศภายใต้ข้อบังคับให้มีการฉีดวัคซีนครบโดสเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี้สหรัฐคุมเข้มสำหรับการเดินทางข้ามแดนทางบกเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาด อาทิ การค้าขายและการขนส่งสินค้า เท่านั้น ขณะที่กฎข้อบังคับใหม่จะเปิดทางให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้ โดยไม่สนใจว่าเดินทางเข้ามาด้วยเหตุผลใด

ทั้งเม็กซิโกและแคนาดากดดันสหรัฐมาหลายเดือนให้เปิดพรมแดนทางบก เพราะข้อห้ามดังกล่าวทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวต้องแยกจากกัน และยังทำให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจไม่สามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้

ขณะที่กฎข้อบังคับใหม่ที่จะให้ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐทั้งทางบกและทางอากาศต้องฉีดวัคซีนที่ระบุว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุวันชัดเจนว่าคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่เท่าใด