กองทัพบก สั่งดูแลอาหารการกินทหาร ย้ำต้อง ‘อร่อย สะอาด มีประโยชน์’

กองทัพบก จัดทบทวนมาตรฐาน “การประกอบเลี้ยง” อาหารการกิน สะอาด อร่อย มีประโยชน์ ปริมาณเพียงพอสร้างขวัญกำลังใจ เสริมมาตราการป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตกำลังพลให้สุขภาพดีแข็งแรง

วันที่ 20 ก.ย.2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลความเป็นอยู่ของทหารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องสะอาด, อร่อย, มีประโยชน์, ปริมาณเพียงพอและผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมเสริมสร้างร่างกายให้ทหารมีความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี

กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกจึงได้จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติ พร้อมเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบเลี้ยงจากหน่วยทหารทั่วประเทศใน “หลักสูตรนายสิบสูทกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ในห้วงวันที่ 2 ส.ค. – 17 ก.ย. 64 ที่ผ่านมาโดยได้เชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและการบริการมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงดูทหาร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกัน โควิด-19 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด ในการรักษาความสะอาด แยกระหว่างอาหารดิบและอาหารปรุงสุก ให้ความร้อนอาหารอย่างทั่วถึง และเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้น้ำและวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัย

รวมถึงผู้ประกอบเลี้ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกคลุมผม ถุงมือ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างประกอบอาหารตลอดเวลา พร้อมจัดเตรียมอาหารเป็นชุดแยกจาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนั้นในหลักสูตรยังได้ทบทวนความรู้หลักโภชนาการในการกำหนดและคำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารตามคู่มือหลักโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทหารกองประจำการทุกนายได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่และให้พลังงานที่เพียงพอในทุกมื้อโดยเฉพาะในมื้อเช้าให้เสริมอาหารพิเศษ อาทิ ไข่ น้ำเต้าหู้ นม หรือเครื่องดื่มสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ตลอดจนให้หน่วยจัดรายการอาหารพิเศษสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติปรับเพิ่มค่าประกอบเลี้ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยทหารทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะการที่ทหารได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อร่อย สะอาด ไม่เพียงแต่จะสร้างขวัญและกำลังใจ ยังส่งผลให้ทหารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับการฝึก และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกสถานการณ์

บทความก่อนหน้านี้ลุงป้อม ถก คกก.จัดระบบการจราจรทางบก พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โครงข่ายทางรถไฟ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
บทความถัดไปเฮ!! ผู้ประกันตน ม.40 ใน 16 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 ได้แล้ววันนี้