เช็กอัพเดตล่าสุด! วันโอนเงินรอบ 2 มาตรา 33-39-40 วันโอนรอบ 1 กลุ่มสมัครใหม่

อัพเดตล่าสุด! เช็กวันโอนเงินรอบ 2 มาตรา 33-39-40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม วันโอนรอบ 1 กลุ่มสมัครใหม่ จะได้รับเงินเยียวยา รวม 10,000 บาท

วันที่ 14 ก.ย.64 หลังจากกระทรวงแรงงานกำหนดช่วงเวลาจ่ายเงินรอบที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ถูกล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่ก่อนหน้านี้กำหนดวันโอนเงินรอบ 2 ระหว่างวันที่ 20-30 ก.ย.64

ล่าสุดน.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับวันโอนเงินที่ชัดเจน เพื่อเยียวยารอบที่ 2 ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

มาตรา 39 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด มีจำนวน 1.17 ล้านคน รับเงิน 5,000 บาท รอบที่ 2 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน วันที่ 21 ก.ย.64

มาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด มีจำนวน 4 ล้านคน รับเงิน 5,000 บาท รอบที่ 2 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน วันที่ 22-23 ก.ย.64

มาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีจำนวน 3.5 ล้านคน รับเงิน 2,500 บาท รอบที่ 2 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน วันที่ 27-28 ก.ย.64

มาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ที่ทางสำนักงานประกันสังคมขยายโอกาสให้สมัคร ช่วง 4 ส.ค.-24 ส.ค.64 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีผู้สมัครจำนวน 3.4 แสนคน ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงจะได้รับเงินเยียวยา รวม 10,000 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน วันที่ 28 ก.ย.64