แพทย์รามาฯ-สถาบันแพทย์จักรีฯ จี้รัฐบาลนำเข้าวัคซีน ‘mRNA-โปรตีนซัพยูนิต’ ย้ำขั้นตอนจัดหา-จัดสรรต้องโปร่งใส

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่กำลังระบาดอย่างหนัก จนมีประชาชนติดเชื้ออย่างรวดเร็วและบุคลากรทางแพทย์ต่างติดเชื้อจากสายพันธุ์ดังกล่าว จนทำให้ระบบสาธารณสุขเข้าขั้นวิกฤตใกล้ล่มสลายว่า

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ของประเทศไทย ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 แล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรค Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นับเป็นการดำเนินนโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูล จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสนทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซ้ำแล้วการดำเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค Covid-19 ได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน

โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า การดำเนินการทั้งหมดได้ทำอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้สปส. เร่งสั่งจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัย สถานประกอบการและแคมป์คนงานกว่า 138 ล้านบาท
บทความถัดไปกทม.ยันได้วัคซีนโควิดแค่ 5 แสนโดส ไม่ใช่ 1.3 ล้านโดส