ไฟเซอร์แจงไม่จริง! ขาย 20 ล้านโดสให้เอกชนนำเข้าไทย ชี้เจรจารัฐเท่านั้น

ไฟเซอร์แจง ข่าวเอกชนนำเข้าวัคซีน 20 ล้านโดสไม่จริง ยันไม่มีการขายให้เอกชน ชี้เจรจาซื้อขายแค่รัฐบาลเท่านั้น ลั่นยังไม่มีเอกชนรายใดในโลก ได้รับอนุญาตกระจายวัคซีนของเราทั้งสิ้น

วันที่ 2 มิ.ย.2564 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกหนังสือชี้แจงกรณีข่าวการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ของ ไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค จำนวน 20 ล้านโดสเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอชี้แจง ว่า ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจาและหารืออย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของเราได้อย่างทั่วถึง โดยการเจรจาดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ขอย้ำว่าในภาวะที่มีการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จะดำเนินการสงมอบวัคซีนโควิด 19 ผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อการกระจายวัคซีนภายใต้แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติเท่านั้น โดยในการรับมือกับภาวะวิกฤติสุขภาพระดับโลก การจัดทำข้อตกลงในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของเรา ณ ขณะนี้ จะดำเนินงานผ่านหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งเราเชื่อว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในภาวะของการระบาดเพื่อจะทำให้เกิดการกระจายและเช้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในหมู่ประชากรของประเทศนั้น ๆ

เราขอยืนยันว่าทั้งสำนักงานใหญ่ (ไฟเซอร์ อิงค์ และบริษัทไฟเซอร์ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ได้อนุญาตให้องค์กรหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวกลางในการทำการส่งออก ทำการตลาด หรือกระจายวัคซีนต้านโควิด 19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอนเทคทั้งสิ้น และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้จัดจำหน่ายเอกชนรายใดในโลกได้รับอนุญาตให้กระจายวัคซีน

บทความก่อนหน้านี้ความหมายของโลโก้พรรคคณะราษฎร : จากสมาคมนักสู้ สู่สโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์/My Country Thailand ณัฐพล ใจจริง
บทความถัดไปชำแหละไวรัสสายพันธุ์กลายไทย (ทิพย์)/ทะลุกรอบ ป๋วย อุ่นใจ