“อธิบดีกรมสบส.” แจง รพ.สนาม ”หมอเหรียญทอง” ยันจะเปิดบริการ ต้องตรวจสอบก่อน 

“อธิบดีกรมสบส.” แจง รพ.สนาม ”หมอเหรียญทอง” ยื่นขออนุมัติแล้วแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยันจะเปิดบริการได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีที่มีประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ ว่าดำเนินการอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่อย่างไรนั้น

สบส.ขอเรียนว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งต้องดำเนินการสำรองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลนเตียง หรือเกิดผลกระทบกับการให้บริการทางการแพทย์ประเภทอื่นๆในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศเรื่องสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล

แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน ที่ผ่านมาทำให้มีโรงพยาบาลสนามในรูปแบบนี้ เช่น Hospitel และโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 64 มีจำนวน Hospitel 67 แห่ง จำนวนเตียง 13,695 เตียง

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตหลักสี่นั้น ผู้ประกอบกิจการได้มีการยื่นหนังสือขออนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามกับกรม สบส.เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะสามารถเปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.ได้ทำการตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเสียก่อน

จึงขอชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น จะมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินการตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและน้ำเสีย การยอมรับของชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด-19 และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยรอบ

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ภาครัฐก็มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ แต่ขอให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติจากผู้อนุญาตฯ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน และหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถาม ก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ

บทความก่อนหน้านี้อ.จุฬาฯ ติง ตรีนุช จัดอบรมครู สะท้อนวิธีคิดล้าหลัง-ย้อนยุค ประเทศอื่นยกเลิกนานแล้ว
บทความถัดไปรักบ้านเกิด ชวนคุณกักตัวอย่างปลอดภัย พร้อมอุดหนุนสินค้าเกษตร ในแคมเปญ “Super Greens Power พลังผักตามฤดูกาล ต้านโรค” ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564