‘ขนส่งทางบก’ ประกาศบังคับรถโดยสารทุกชนิด เว้นที่นั่ง-ห้ามบรรทุกเกิน 70%

ขนส่ง ออกประกาศ บังคับรถโดยสารทุกชนิด เว้นที่นั่ง ห้ามบรรทุกเกิน 70% แนะลงทะเบียน “SAVE THAI” ประเมินความเสี่ยงก่อนเดินทาง

วันที่ 9 พ.ค.2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดทำให้เป็นวงกว้าง นายศักด์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระบบคมนาคมขนส่ง

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยยึดมาตรการทางด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

“และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด ได้กำหนดการจัดที่นั่งของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือให้นั่ง 2 ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ ซึ่งต้องมีจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด หรือให้เหมาะสมตามประเภทของพาหนะ” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตเมือง ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00-04.00 น. หรือช่วงระยะเวลาตามประกาศจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ส่วนรถโดยสารสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งพิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินรถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดการเดินรถตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการขนส่งต้องประชาสัมพันธ์และแนะนำพนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม “SAVE THAI” เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง พร้อมควบคุม กำกับ ดูแล ผู้โดยสารให้ลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาต์ “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

และในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังได้กำหนดมาตรการปฏิบัติสำหรับการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีข้อจำกัดจากลักษณะการโดยสาร ผู้ให้บริการจึงต้องมีมาตรการป้องกันตนเองและผู้โดยสาร โดยให้ทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์และเบาะนั่งด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านในและด้านนอกหรืออาจมีบริการหมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้ง และงดการพูดคุยขณะให้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นประจำควรมีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงยังต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะประเภทใดก็ตาม

บทความก่อนหน้านี้คลังเผย แจกเงิน ‘เราชนะ-ม.33’ รวดเร็ว ช่วยเหลือปชช.ถึง 41 ล้านคน
บทความถัดไปผู้ประกอบการ-ลูกจ้างร้านอาหาร เฮ!! รมว.สุชาติกำชับ ประกันสังคมเร่งเยียวยากรณีรัฐสั่งปิดชั่วคราว