กะเหรี่ยงบางกลอย ยอมกลับบ้าน แต่ลั่นกลับมาแน่ ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ อุปปะ ผู้แทนภาคีเซฟบางกลอย นำ ตัวแทนชุมชนบางกลอย-ใจแผ่นดิน อ่านแถลงการณ์ บันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบางกลอย-ใจแผ่นดิน ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(พีมูฟ) ภาคีเซฟบางกลอย และชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย

ย้ำ 6 ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ 1. ให้ชาวบ้านกลับไปทำไร่หมุนเวียนและดำรงชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน 2. ยุติการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนในหมู่บ้านบางกลอยล่าง และยุติการข่มขู่ คุกคาม ใช้ความรุนแรง กับชาวบ้าน 36 ครอบครัว ที่กลับไปทำกินที่ บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน

3. ยุติการขัดขวางการส่งข้าว อาหาร สิ่งของจำเป็นให้ชาวบ้านบางกลอย 4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่สามสิงหาคม 2553 ที่มีแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยด่วน 5. ชาวบ้านบางกลอยล่าง ขอให้รัฐบาล ดำเนินการจัดสรรที่ดิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพได้อย่างมั่นคง 6. รัฐบาลต้องยุติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่ ตั้งจุดสกัด ลาดตระเวน ตรวจค้น สร้างแรงกดดัน หวาดกลัวแก่ชาวบ้านและให้มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของชาวบ้านบางกลอย

“อยากให้จดหมายฉบับนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมที่ชาวบ้านจะต้องมาเคลื่อนไหวในทุกครั้ง บททดสอบครั้งนี้จะวัดศักยภาพการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกลอย ซึ่งครั้งนี้เราจะกลับกันไปก่อนแต่ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามกันนี้ เราก็พร้อมกลับมาปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะเราถือว่าได้ทำพิธีแล้วว่าพื้นที่แห่งนี้คือหมู่บ้านใจแผ่นดิน”

ด้าน นายพงศ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร ตัวแทนชุมชนบางกลอย-ใจแผ่นดิน กล่าวว่าจะไปชี้แจง ให้ชาวบ้านทราบถึงข้อตกลงตามเอกสารที่ได้มีการลงนามร่วมกันครั้งนี้ และจะนำข้อตกลงนี้ไปติดที่ศาลาพอละจี ซึ่งเป็นศาลาเอนกประสงค์ของชุมชนบ้านบางกลอย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนภาครัฐมาส่งกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับ