กสม.หวั่นรัฐ จัดการโควิด กระทบสิทธิมนุษยชน วอนสังคมเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

กสม.ห่วงโควิด ทำกระทบสิทธิมนุษยชน แนะรัฐเร่งหามาตรการลดความเสี่ยง สนับสนุนประกันสิทธิสุขภาพ วอนสังคมอย่าตีตรา เหมารวม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมส่งกำลังใจจนท.-ผู้ป่วย ร่วมผ่านวิกฤตระลอกใหม่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธาน เปิดเผยว่า กสม.มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นเสี่ยง จ.สมุทรสาคร ที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราทางสังคม กสม. ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้เร่งสั่งการและยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อในวงกว้าง การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถในพื้นที่การระบาด และเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล โดยยุติการจับกุมชั่วคราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย

นางประกายรัตน์ กล่าวต่อว่า กสม. มีความกังวลต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่การระบาดสูง โดยเฉพาะการใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายที่ทำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัวอยู่ในสภาพแออัดและไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้ รัฐจึงควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการที่รัฐดำเนินการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ สนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอต่อการดำรงชีพแก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่การควบคุมสูงสุดโดยไม่มีความแตกต่าง

“กสม.เห็นว่า การประกันสิทธิในสุขภาพและการให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่คนทุกคนในยามนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าว เช่น ให้การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม “นางประกายรัตน์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้สังคมเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ตีตรา เหมารวม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อทั้งคนไทยและคนต่างด้าว หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ และขอให้ร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติระลอกนี้ไปได้ด้วยกัน ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน

บทความก่อนหน้านี้ศบค. ประกาศห้ามชุมนุมทุกพื้นที่ทั้งประเทศ ย้ำ ลดแพร่กระจายโรค ชี้ผลตรวจ จนท.ทำเนียบโดยวิธีประหยัด
บทความถัดไปอาทิตย์ละมื้อ/ “คนข้างครัว”/ เต้าหู้นุ่มผัดกุ้งสด