“ประวิตร” มอบหมาย กกท.จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ให้สมพระเกียรติ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมรับทราบ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา แผนการบริหารงบลงทุนตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) รวมถึง หลักเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ (นายก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระลับ)

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆขอให้ กกท. นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด. ขอเน้นเน้นย้ำ ในส่วนที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในฯ ได้พิจารณาและ มีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการต่างๆ ไว้นั้น ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย นำไปพิจารณาในแต่ละประเด็น เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด. ในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาให้กับท้องถิ่น ในจังหวัดต่างๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำกรอบเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน ต้องให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2564 และให้สำรวจรวบรวม ประเมินมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้ประโยชน์ของสนามกีฬาที่มีอยู่ทั้งหมด ในภาพรวมทั่วประเทศ ประสานงาน กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเรื่องการรับมอบ และการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในส่วนของ การจัดนิทรรศการ”พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม นั้น ขอให้ดำเนินการให้สมพระเกียรติ จัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชม น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเห็นถึง พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ ด้านการกีฬา และพระมหากรุณาธิคุณ ต่อวงการกีฬาไทย ที่มีมาโดยตลอด

บทความก่อนหน้านี้มติชนเผยจัดสัมมนาเฟ้น7เสือ กสทช.หวังผลักดันประเทศไทยเติบโตในโลกยุคใหม่
บทความถัดไป‘สมคิด’ ยัน ส.ส.ร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง ชี้อยากให้นำร่างไอลอว์มาพิจารณาด้วย