เกษตรเอาด้วย! ‘เฉลิมชัย’ จ่อชง ครม.จ่าย ‘อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน’ เดือนละพัน

‘เฉลิมชัย’ เตรียมเสนอ ครม.จ่ายค่าตอบแทน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เดือนละ 1,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต ภายใต้โครงการ อกม.เข้มแข็งพร้อมใจสู้ภัยศัตรูพืช ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

นายเฉลิมชัย กล่าวภายหลังการพบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต ว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระของพี่น้องเกษตรกร ซึ่ง อกม.เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงมีภารกิจสำคัญทั้งการช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร, จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน, ประสานงานการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตร รวมถึงการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การระบาดศัตรูพืช

โดย อกม.จะมีหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งประเทศ จำนวน 75,155 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรเสนอค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) และได้ประกาศระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เพื่อเตรียมเสนอ ครม.สนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับ อกม.เดือนละ 1,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ อกม.ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับเงินในมาตรการเยียวยาเกษตรกรตามเป้าหมายเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจและเห็นคุณค่าในความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างหนักมาโดยตลอด

บทความก่อนหน้านี้ไผ่ ดาวดิน – ขอนแก่นพอกันที จัดกิจกรรม ตามหา HOW TO สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
บทความถัดไปก.ล.ต. รับเด็กจบใหม่ในงาน Job Expo Thailand 2020