อนุชา’ มั่นใจ ‘กพย.’ เร่งแก้ยากจน-หิวโหยได้สำเร็จตามแผน

“อนุชา” เผยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “กพย.” ยกประเด็นแก้ไขปัญความยากจน และความหิวโหยเป็นปัญหาเร่งด่วน มั่นใจสามารถแก้ไขปัญหาได้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) รวมถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมฯ พิจารณาความสำคัญของการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ โดยได้พิจารณาเรื่องความยากจน และความหิวโหยของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก

นายอนุชา ระบุว่า คณะกรรมการฯ จะพยายามผลักดันเรื่องดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนในเรื่องอื่นๆ ก็จะดำเนินควบคู่ไปด้วย ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบและแผนงานดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และความหิวโหยของประชาชนนั้นได้หารือกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้มั่นใจว่าสามารถทำได้ ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

บทความก่อนหน้านี้‘พุทธิพงษ์’ แจงขยายอีก 90 วัน เก็บข้อมูลไทยชนะ-จ่อผุดแอพพ์หมอชนะ คุมคนเข้าประเทศ
บทความถัดไปสธ.มั่นใจพร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เร่งเปิดพื้นที่กักโรคทางเลือกทุก จว.