ร้อง ‘บิ๊กตู่’ ขอความเป็นธรรมบรรจุ สายงาน ‘นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช’ เป็นขรก.สธ.

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ร้อง บิ๊กตู่ ขอความเป็นธรรม สธ.บรรจุบุคลากรช่วยโควิด-19 ไม่มีสายงานอาชีพนี้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช นำโดย น.ส.นันทินี เยี่ยมยัง (ตัวแทนกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช) ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักปลัดสำนักนายก เป็นผู้รับหนังสือ

กลุ่มสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ขอให้นายกฯ พิจารณาคัดเลือกบรรจุบุคลากรสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นไปตามที่ มีการอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จำนวน 38,190 ตำแหน่งโดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

แต่เมื่อสำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 24 สายงานนั้น ปรากฏว่าไม่มีสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ซึ่งเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้ออย่างเต็มกำลังความสามารถในด้านการสนับสนุนด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน กลุ่มสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช จึงขอให้นายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมในการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะมนตรีวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้‘กอบศักดิ์’ติดตลก บอกสื่อ ถ้าถามการเมืองจะวิ่งหนี เผย นายกฯสั่งตั้งศูนย์ฟื้นฟูศก.หลังโควิด
บทความถัดไปธปท. เผยหารือ ก.ล.ต. และ คปภ. ออกมาตรการป้องกัน-รักษาเสถียรภาพระบบการเงินไทย