ศาลปกครองยกฟ้อง “สมยศ” ฟ้องราชทัณฑ์ ปมไม่ให้พักโทษ ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

ที่มาภาพ : Banrasdr Photo

เว็บไซต์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 687/2561 ซึ่งมีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นักกิจกรรมด้านแรงงานและอดีตผู้ต้องขังทางการเมือง เป็นผู้ฟ้องคดี และมีกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ และคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณีมีมติไม่ให้สมยศได้รับการพักการลงโทษ ในระหว่างการถูกคุมขังในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ทั้งที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การได้รับการพักโทษ

นายสมยศได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ภายหลังจากคณะกรรมการพักการลงโทษได้มีมติไม่เห็นชอบให้พักการลงโทษกับเขา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 ด้วยเหตุผลว่าขาดองค์ประกอบที่จะสนับสนุนให้พักการลงโทษ แม้สมยศจะอุทธรณ์คำสั่งแต่ไม่มีผล ประเด็นที่สมยศยื่นฟ้องคดีมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. หลักเกณฑ์พิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ.2560 ข้อ 2 (ข) และข้อ 3 ซึ่งกำหนดลักษณะความผิดที่ให้คณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาคุณสมบัติก่อนให้ความเห็นชอบพักการลงโทษ นั้นขัดต่อระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังฯ พ.ศ.2559 และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

2. มติคณะกรรมการพักการลงโทษ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบให้พักการลงโทษผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องได้ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนหลักเกณฑ์พิจารณาพักการลงโทษดังกล่าว และมติของคณะกรรมการพักการลงโทษที่ไม่ให้พักโทษตน พร้อมเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการได้รับความเสียหายต่อเสรีภาพในร่างกาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

บทความก่อนหน้านี้เปิดให้บริการแล้ว!!! โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน กับโซนใหม่ Family Wing ต้อนรับครอบครัวนักท่องเที่ยวไทยยุคนิวนอร์มอล ด้วยมาตรฐาน SHA ผนวก Regent Clean & Care
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ รับคิดปรับ ครม. รอเวลาเหมาะสม ไม่รับประกัน ‘4 กุมาร’อยู่ต่อ พร้อมขู่ใครยิ่งวิ่งเต้นมากอาจไม่ได้รับเลือก