“สุริยะ”เผยเริ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยแล้ว ชาวไร่ 1.87 แสนรายเฮ!! รับ 9.6 พันล้านบาท

“สุริยะ”เผยเริ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยแล้ว ชาวไร่ 1.87 แสนรายเฮ!! รับ 9.6 พันล้านบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน 2563 ล่าสุดได้รับรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 รอบแรกแล้ว

นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สอน.เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 รอบแรกแล้ว ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้นโยบายไว้ ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือในรอบแรก จำนวน 73,203,956 ตัน มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรก จำนวน 187,885 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,618,510,211 บาท

“ขณะนี้มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบไลน์ตรวจสิทธิอ้อย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ธ.ก.ส. จำนวน 1,134 ราย คาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบที่สองประมาณเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563″นายเมธากุลกล่าว

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่าโอนเงินสำเร็จแล้ว แต่กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่านว่าไม่สามารถรับโอนได้ ให้รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สอน. ตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

บทความก่อนหน้านี้CU Innovation Hub ร่วมเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal
บทความถัดไปประเดิมวันนี้ ฝ่ายค้านชำแหละงบ64 “เสี่ยแฮงค์” กระตุ้น “พปชร.” เข้าสภารับมือ