กกต.สั่งมาตรการเข้ม ‘รับสมัคร-วันเลือกตั้ง’ ส.ส.ลำปาง ต้องสวมหน้ากาก ห้ามรวมตัวหาเสียง

กกต. เตรียมมาตรการเข้ม “รับสมัคร-วันเลือกตั้ง” ส.ส. เขต 4 ลำปาง ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สิทธิติดเชื้อโควิด-19 ห้ามผู้สมัครจัดกิจกรรมหาเสียงที่ทำให้เกิดการรวมตัว และไม่นำประเด็นโควิดไปบิดเบือนหาเสียง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ทางสำนักงานเร่งกำหนดการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง ที่จะมีการเปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22 -26 พฤษภาคม และเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน โดยจะใช้ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ส.ส.ประจำจังหวัดลำปางเป็นศูนย์ประสานงาน โดยได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำเขต 4 จะมี กกต.เขต ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต ผู้ช่วยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ โดยที่ศูนย์รวมคะแนนประจำเขตจะมีเจ้าหน้าที่รวมคะแนน 5 ชุด ชุดละ 2 คน ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่รวมคะแนน 10 ชุด ทั้งนี้ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยจะมีประธานกรรมการประจำหน่วย 1 คน กรรมการประจำหน่วย 4 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน ที่หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กปน. จำนวน 3 คนต่อหน่วย รวมทั้งการจะแต่งตั้ง อสม.เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานทำหน้าที่คัดกรองในวันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่อบรม สถานที่รับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์

สำหรับมาตรการในวันรับสมัคร 22-26 พฤษภาคม ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่รับสมัครเพิ่มเติมคือสถานที่จะต้องกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อคน มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตจะต้องควบคุมดูแล และกำหนดมาตรการให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด จะต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย 1.5 เมตร จำกัดจำนวนคนที่จะเดินทางยังสถานที่รับสมัครเพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 5 คน หากเกินกว่านี้จัดให้อยู่นอกห้องรับสมัคร จัดให้มีการคัดกรอง กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัครต้องสวม Face Shield และถุงยางมือ เพิ่มเพื่อลดการแพร่เชื้อ จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร

ส่วนการหาเสียงเลือกตั้ง ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถดำเนินการหาเสียงได้เวลา 05.00 -22.00 น. ของแต่ละวัน เพื่อให้สอดคล้องมาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล เว้นก่อนวันเลือกตั้งให้หาเสียงได้ถึงเวลา 18.00 น. ผู้สมัคร และพรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียง ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ห้ามจัดกิจกรรมโฆษณาหาเสียงใด ที่จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือบุคคลจำนวนมากไปรวมตัวกันซึ่งมีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ห้ามหาเสียงโดยเสนอข้อความ ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด 19 อันไม่เป็นความจริง และอาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือบุคคลเกิดความหวาดกลัว

ส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดขั้นตอนไว้ 10 ขั้นตอน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน เมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งจะถูกตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมถุงมือยาง ตรวจลำดับในบัญชีรายชื่อ ยื่นเอกสารแสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง ถอดถุงมือยางและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจะเป็นผู้ดำเนินการ ยังได้กำหนดในแผนมาตรการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวก การรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทุกกิจกรรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘ก้าวไกล’ ขอบคุณประชาชน กดดันจนรัฐบาลเลิกอุ้มบินไทย เผยหุ้นกระเตื้องขึ้นทันที
บทความถัดไปคลังโอนเงินเราไม่ทิ้งกันอีก 7 แสนคนพฤหัส-ศุกร์ เร่งเก็บตกทบทวนสิทธิ 2.4 แสนคนจบสิ้นเดือนพ.ค.นี้