กสทช.ให้ ‘วอยซ์ทีวี’ จอสว่างหลังเที่ยงคืนคืนนี้ ย้ำ ติดตาม “ทุกช่อง” ใกล้ชิด

วันนี้ (3 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (3 เม.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กสทช. กล่าวว่า ในเวลา 00.01 น. วันที่ 4 เม.ย.60 สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี จะครบ 7 วันที่วอยซ์ทีวีถูกมติบอร์ดกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 สั่งระงับใช้ใบอนุญาต เนื่องจากมีเนื้อหารายการขัดต่อ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และ 103 ที่ว่าด้วยออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมยุยงให้มีความแตกแยก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่ รายการใบตองแห้งออนแอร์ ที่ออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 19.10 น., รายการ In Her View  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. เวลา 18.30 น. และ รายการโอเวอร์วิว เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 เวลา 18.55 น.

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดแล้ววอยซ์ทีวีจะสามารถกลับมาออนแอร์ได้ตามปกติ ส่วนผังรายการใหม่คาดว่าจะมีการส่งผังรายการให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเนื้อหาและผังรายการ กสทช.พิจารณา

อย่างไรก็ตาม กสทช.ยังไม่มีการเพิ่มโทษวอยซ์ทีวี เนื่องจากยังไม่มีเรื่องร้องเรียน กสทช. ยังคงติดตามการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งอย่างใกล้ชิด หากไม่มีเนื้อหาขัดต่อประกาศ กสทช.และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

บทความก่อนหน้านี้ทราย เจริญปุระ : ใช่, การร่วมเพศ
บทความถัดไปวิรัตน์ แสงทองคำ : กรณีดุสิตธานี-เซ็นทรัล (4) : ดีลดุสิตธานี-เซ็นทรัล