สงขลาประกาศห้ามเข้าพื้นที่ชายหาด 9 จุด ป้องกันไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการโรงติดต่อจังหวัดสงขลา ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง บริเวณชายหาด 9 จุด ในอำเภอเมืองสงขลา ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายนนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่ ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ โดยเป็นสถานที่ชายหาดทั้งหมดในอำเภอเมืองสงขลา

สถานที่ ดังต่อไปนี้ 1.หาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง จนถึงวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ

2.สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่าแพขนานยนต์

3.หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรมบีพี-ลานว่าว

4.แหลมสนอ่อนหลัง-อะควาเรียม

5.สนามลานว่าว

6.ลานกิจกรรมสระบัว

7.สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรมบีพี)

8.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

9.สวนสาธารณะชุมชนแหล่งพระราม

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง เวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความก่อนหน้านี้ฟ้า พูลวรลักษณ์ : เพื่อนของฉันบางคนแปลกใจว่าทำไมผู้ป่วยของไทยเรามีน้อย
บทความถัดไป‘ชินวรณ์’ รองประธานวิปรัฐบาล ร่อนจม.ถึงนายกฯเร่งปรับกระบวนทัศน์ แนะตัดงบกลาโหม