ผบ.ทหารสูงสุด ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-วิสาหกิจ-องค์กรอิสระ ปรับลดเวลา/วันทำงาน สู้ ‘โควิด-19’

ผบ.ทหารสูงสุด ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-วิสาหกิจ ให้ปรับลดเวลาและวันทำงาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สู้ ‘โควิด-19’

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงนามหนังสือวันที่ 26มี.ค.63 แจ้งไปยัง 26 หน่วนงาน เพื่อปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่ 27มี.ค.เป็นต้นไป ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่ สธ. กำหนดและการเว้นระยะห่างทางสังคม

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายกราชบัณฑิตยสภา , เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , อัยการสูงสุด , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา , ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย , เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ , เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง , อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา , ประธานศาลปกครอง , เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ประธานสภาพัฒนาการเมือง , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก , และนายกพัทยา

 

บทความก่อนหน้านี้เลขาประธานสภาฯ จวก! สิระ มั่วข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน หวั่นทำชาวบ้านเข้าใจผิด
บทความถัดไปเกณฑ์ทหาร “26 ก.ค.-23 ส.ค.” กห.จัดหาพื้นที่เหมาะสม วอนพลทหารรับราชการต่อ เสนอสิทธิพิเศษให้