ชาวสวนยางเฮ “กยท.”พักช้ำระหนี้กว่า 700 ล้าน ช่วยบรรเทาผลกระทบ “โควิด-ราคายางดิ่ง”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะที่ปรึกษาวอร์รูม กยท. ร่วมประชุมวอร์รูม กยท.ที่มีผู้ว่า กยท. เป็นประธานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยที่ประชุมมีมติพักชำระหนี้เกษตรกรชาวสวนยาง (ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย) รอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพราะหากให้เกษตรกรชำระหนี้ตามงวดปกติ จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าไปอีกจากราคายางที่ตกต่ำ และโรคระบาดที่เกิดขึ้น

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กยท.กล่าวว่า กยท.จะติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากดีขึ้นก็ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะพิจารณากันอีกครั้งว่าจะขยายเวลาการพักชำระหนี้ออกไปอีกหรือไม่

นายสุขทัศน์กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับการพักชำระหนี้ ประกอบด้วย ตามมาตรา 49 (3) ที่เป็นเงินกู้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง คือ เน้นเรื่องสวนยาง มีเกษตรกรได้รับเงินกู้ 620 ราย วงเงิน 62,361,894 บาท และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น สหกรณ์และกลุ่มฯต่างๆ จำนวน 822 สถาบัน วงเงิน 415,562,200 บาท และผู้ประกอบกิจการยางจำนวน 26 ราย จำนวนเงิน 27,358,500 บาท รวมถึงตามมาตรา 49 (5) สำหรับผู้กู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำสวนยาง ตั้งแต่ปี 2560-2563 จำนวน 4,221 ราย วงเงิน 211,024,853 บาท รวมวงเงินทั้งหมดกว่า 700 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้“ชูศักดิ์” เห็นต่าง “วิษณุ” ชี้ หากจำเป็น อาจประชุมใหญ่พรรคการเมืองหลังเดือนเม.ย.ได้
บทความถัดไป‘วิโรจน์’ หนุนมาตรการเยียวยา เสนอรัฐบาล ออกพ.ร.ก.โอนงบ-กู้เงิน แก้วิกฤต