จีนลั่นปล่อยน้ำจากเขื่อนเพิ่ม ช่วยชาติลุ่มน้ำโขงบรรเทาภัยแล้ง

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในการเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (แอลเอ็มซี) ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายหวัง อี้ ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวว่าจีนกำลังช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ด้วยการที่จีนได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนของจีนออกมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้ง และว่า จีนยังพิจารณาที่จะแบ่งปันข้อมูลด้านอุทกวิทยาเพื่อจัดหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ชาติเพื่อนบ้านในอนาคตด้วย

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนชี้ว่า ภาวะขาดฝนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง ซึ่งจีนเองก็ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกัน

“จีนได้เอาชนะอุปสรรคที่ตนเองมีอยู่และได้เพิ่มการปล่อยน้ำจากแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อช่วยเหลือประเทศในลุ่มน้ำโขงในการบรรเทาภัยแล้ง” นายหวังกล่าว และว่า จีนยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบแอลเอ็มซีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

การประกาศความช่วยเหลือของจีนมีขึ้นในขณะที่มีการแผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่คาดการณ์ว่าการสร้างเขื่อนหลายแห่งเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังน้ำในลุ่มน้ำโขง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขง ที่จะยิ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระยะยาวและการต้องพึ่งพาจีน

ในปีที่แล้วภาคการเกษตรและการประมงของ 5 ชาติ ได้แก่ ลาว ไทย กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยแล้ง โดยมีการกล่าวโทษว่าเป็นผลจากการกักเก็บน้ำในเขื่อน 11 แห่งของจีนบนลุ่มน้ำโขงตอนบน และจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทความก่อนหน้านี้ผู้ป่วยโควิด-19 หายเพิ่ม 2 ราย เหลือ 16 ราย เร่งวางแผนรับมือระบาดระยะ 3
บทความถัดไปไพบูลย์ การันตี ปิยบุตรโดนตัดสิทธิ 10ปี แต่ยังเข้าสภาฯ ร่วมประชุมกมธ.แก้รธน.ได้