นายกฯต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเอ็น วอนอย่าเชื่อเฟคนิวส์โซเชียลฟุ้ง ไทย ปชต.ดีขึ้น 38 อันดับ

ผอ.ใหญ่ยูเอ็น” พบ “นายกฯ” วอนอย่าเชื่อเฟคนิวส์บนโลกออนไลน์ ฟุ้ง ไทยประชาธิปไตยดีขึ้น หลังเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฉู ตงหยู (Mr. Qu Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Director of Food and Agriculture Organization of United Nation: FAO) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและขอบคุณ   คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป – อาเซียน (EU – ABC) และคณะผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC)ที่ให้ความสนใจในศักยภาพเศรษฐกิจไทย และขอให้เชื่อมั่น อย่าได้มีความกังวลกับรัฐบาลนี้ ซึ่งเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ที่มีกลไกถ่วงดุลอำนาจ และการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่กำหนด และยังมีองค์กรอิสระ อย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญคอยตรวจสอบด้วย แม้จะมีการแสดงความเห็นและให้ข้อมูลในสังคมออนไลน์มาก ก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยรัฐบาลจะมีการปฎิรูปทุกอย่าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การยึดหลักบริหารแบบมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดอง บ้านเมืองมีเสถียรภาพ ซึ่งการจัดอันดับประชาธิปไตยของไทย ดีขึ้น 38 อันดับหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะทำงานร่วมกับ FAO อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และภูมิภาคต่อไป พร้อมทั้งขอบคุณต่อการสนับสนุนของ FAO ในการจัดตั้งวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ด้วย

ด้านผู้อำนวยการใหญ่ FAO แสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2562 และขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุน FAO มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอให้ไทยพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 35 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อริเริ่ม Hand in Hand Initiatives (HIHI) ซึ่งเป็นกลไกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยผู้อำนวยการใหญ่ FAO ขอให้ไทยสนับสนุนประเทศเป้าหมายในภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนและความหิวโหยในระดับสูง ให้จับคู่กับประเทศที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีให้การสนับสนุนหลักการของข้อริเริ่มนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ FAO พิจารณาเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเพิ่มมูลค่าสินค้าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ FAO ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีข้อริเริ่มในด้านนโยบายใหม่ๆ การทำฟาร์มดิจิทัล รวมทั้งแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรในรูปแบบเดิมให้เป็นสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ต้องอ่าน! “ตูน บอดี้สแลม” แนะนำหนังสือ “เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม” ถึงกับ ‘วางไม่ลง’
บทความถัดไป119 ปี กรมที่ดิน