‘สุริยะ’ ชง ครม.อนุมัติหมื่น ล.ช่วยชาวไร่อ้อย ชาวไร่กังวลแล้งกดผลผลิตอ้อย

‘สุริยะ’ชง ครม.อนุมัติหมื่น ล.ช่วยชาวไร่อ้อย ชาวไร่กังวลแล้งกดผลผลิตอ้อย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 วงเงิน 6,500 ล้านบาทและส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดวงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป หลังจาก ครม.เมื่อวันที่ 14 มกราคม ได้เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/63 ในอัตราอ้อยตันละ 750 บาท ระดับความหวาน10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/63 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

“หาก ครม.อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 10,000 ล้านบาท จะทำให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อย เพราะจะได้รับเงินค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้ประมาณ 130 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งการสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผ้าอ้อยไฟไหม้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหาพีเอ็ม 2.5 โดยปี 2563 มีเป้าหมายอ้อยสดเข้าหีบโรงงานน้ำตาล 50% ของผลผลิตรวมปีนี้” นายสุริยะกล่าว

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ชาวไร่อ้อยได้หารือกับนายสุริยะ เพื่อขอให้พิจารณาวงเงินงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่เช่นฤดูที่ผ่านมา ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จ่ายให้กับชาวไร่อ้อยเพราะราคาอ้อยตกต่ำ ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงกว่า 1,000 บาทต่อตัน ซึ่งนายสุริยะรับปากที่จะนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณา

“ทราบว่าจะมีวงเงินหมื่นล้านบาทในการช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งจะส่งเสริมการตัดอ้อยสดวงเงิน 3,500 ล้านบาท ซึ่งชาวไร่เห็นด้วยเพราะปีนี้เผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งราคาอ้อยที่ตกต่ำต่อเนื่อง 3 ปีจากราคาตลาดโลกที่ไม่ขยับและยังเจอภัยแล้งที่ทำให้คาดว่าผลผลิตอ้อยปี 2562/63 ที่กำลังหีบน่าจะได้เพียง 90 กว่าล้านตันเท่านั้น แต่ที่กังวลคือฤดูหีบปี 2563/64 หากแล้งเช่นนี้กำลังการผลิตอ้อยอาจวิกฤตหนักกว่าปีนี้ได้” นายนราธิปกล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกเริ่มขยับสูงโดยราคาส่งมอบเดือนมีนาคม 2563 อยู่ระดับ 14.52 เซนต์ต่อปอนด์สูงสุดรอบ 2ปี ปัจจัยหลักมาจากระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ประกอบกับผลผลิตอ้อยของโลกทั้งอินเดียและไทยมีทิศทางปรับลดลง ต้องติดตามใกล้ชิดว่าระดับราคาน้ำตาลจะสูงขึ้นต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด

บทความก่อนหน้านี้ม.วลัยลักษณ์ยัน การเข้าร่วมกิจกรรมของนศ.เป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
บทความถัดไป‘ช่อ’ เผย ‘ธนาธร-แกนนำ อนค.’ ไม่ไปฟังคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ ขอรวมตัวแสดงพลังที่พรรค