นักวิชาการสิ่งแวดล้อมโพสต์ ปัญหาเผาไร่อ้อยสร้างปรากฎการณ์หิมะดำ ต้นเหตุ PM2.5 ฟุ้งกระจาย 57 จังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Sonthi Kotchawat ระบุว่า สาเหตุหนึ่งของการเผาไร่อ้อยทำให้ฝุ่นPM2.5ฟุ้งกระจายในพื้นที่57จังหวัดและ กทม.ในปีนี้

1.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้มีมติเห็นชอบในหลักการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในการประชุมครั้งที่ 9/2562วันที่ 3พฤศจิกายน 2562 สรุปดังนี้

1.1.กำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิตปี2562/2563ได้ไม่เกินร้อยละ50และให้มีการทบทวนมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลผลิตทุกปี

1.2.กำหนดให้มีการหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ให้แก่โรงงานในอัตราตันละ 30บาทและให้จ่ายให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรงและพิจารณาเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลที่มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเกินกว่ากำหนด(ร้อยละ50)ในอัตราตันละ12 บาทโดยให้นำเงินส่วนนี้เป็นรายได้ของ กองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อนำไปใช้ในโครงการลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ต่อไป

2.มติของราชการให้มีการเผาไร่อ้อยได้ทำให้เกิดการเผาไร่อ้อยอย่างน้อย6ล้านไร่จากที่มีการปลูกอ้อย12ล้านไร่ใน57 จังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่เป็นอย่างน้อยซึ่งค่อนจะข้างขัดแย้งกับแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นPM2.5ที่ครม.มีมติเมื่อวันที่1ตุลาคม 2562ที่สั่ง”ห้ามเผา”จนก่อให้เกิดปรากฎการณ์หิมะดำและฝุ่นPM2.5ฟุ้งกระจายเต็มเมืองทุกวันนี้

บทความก่อนหน้านี้แกนนำมะพร้าวประจวบฯจี้ สศก.ตอบภายใน 15 วัน แจงตัวเลขผลผลิตก่อนอนุมัตินำเข้ามะพร้าวนอกทุกกรอบการค้า
บทความถัดไป‘หนองคาย’ น้ำโขงลดต่ำ ‘พันโขดแสนไคร้’ แห้งเดินได้เกือบถึงฝั่งลาว