กมธ.สอบสร้างรัฐสภาใหม่ ถกนัดแรก ยันไม่กังวล 4 ส.ส.ซีกภูมิใจไทยร่วมพิจารณา

กมธ.สอบสร้างรัฐสภาใหม่ ถกนัดแรก ปธ.ไม่กังวล 4 ส.ส.ซีกภท.โยงเจ้าของชิโน-ไทยร่วมพิจารณา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่รัฐสภา เกียกกาย นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการประชุมนัดแรกเพื่อวางกรอบการศึกษาปัญหาของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบว่า กมธ.จะศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และเหตุที่งานก่อสร้างมีความล่าาช้า โดยไม่ตรวจสอบหรือชี้ว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นถูกหรือผิด หรือเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งการตรวจสอบภายในระยะเวลา 60 วันนั้น นัดแรก จะเชิญรองเลขาธิการสภาฯ และ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เข้าให้ข้อมูล ขณะที่การตรวจสอบในรายละเอียดนั้น จะเชิญวิศวกร และอัยการสูงสุดให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา และงานก่อสร้างที่ล่าช้าา โดยกมธ.อาจจะไม่พิจารณาถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น กรณีที่ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯถูกผู้มีอำนาจโยกย้ายออกจากตำแหน่ง เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีที่สังคมตั้งประเด็นที่กมธ.วิสามัญฯ มี 4 ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ฐานะผู้ที่อยู่ในเครือข่ายบริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนีย คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เพราะแกนนำพรรคเคยเป็นผู้บริหารบริษัทนั้น จะเข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับจ้าง ตนฐานะประธานกมธ.ไม่กังวลต่อเรื่องดังกล่าว เพราะการทำงานของกมธ.จะเป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยไม่มีใครที่สามารถโน้มน้าวผลให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ด้าน นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ฐานะโฆษกกมธ. และประธานคณะอนุกมธ. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า อนุกมธ.ได้พิจารณารายละเอียดแล้วหลายครั้ง ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้ และเตรียมเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ฐานะผู้รับจ้าง คือ การเร่งรัดงานโดยเฉพาะในส่วนการหาผู้รับจ้างส่วนของการวางท่อร้อยสาย ซึ่งมีความยาวกว่าหมื่นเมตร ครอบคลุมอาคารรัฐสภาทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างหลักที่ต้องรื้อส่วนงานของโครงสร้างหลักเพื่อจัดวางการร้อยสาย ทั้งนีเพื่อให้การทำงานในส่วนดังกล่าวไม่กระทบกับระยะเวลาของการก่อสร้างในโครงสร้างหลัก ที่ทำให้ต้องมีการขยายสัญญาอีกในรอบที่ 5 โดยความคืบหน้าของงานระบบไอซีที ล่าสุดคืบหน้า 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ที่ 80 เปอร์เซ็นต์