เลขาศาลร่อนหนังสือตีปี๊บ’คนจน’ถ้าหลักประกันไม่พอ ติดกำไลอีเอ็มแทน

เลขาศาล ร่อนหนังสือหน่วยงานงานสังกัดสำนักงานศาลฯ ปชส.ให้ ประชาชนทราบสิทธิการใช้กำไลอีเอ็ม เเทนหลักทรัพย์ ลดจำนวนหลบหนี-ก่อเหตุร้าย สนองนโยบาย ปธ.ศาลฎีกาปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (EM) ว่า เนื่องด้วยประธานศาลฎีกามีนโยบายในด้านการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยโดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคมประกอบกับ สำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือตามที่อ้างถึงเรื่องการส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (EM) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวและลดจำนวนผู้หลบหนีหรือก่อเหตุร้ายในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว

ในการนี้สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นว่าเพื่อสนองนโยบายประธานศาลฎีกาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกันบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นคนยากจนได้ทราบว่าหากมีความประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวแต่ไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแสดงความประสงค์ขอปล่อยชั่วคราวและสวมใส่กำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยไม่ต้องวางหลักประกันหรือวางหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักประกันได้ทั้งนี้การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะอยู่ในดุลพินิจของศาลตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดเขตพื้นที่หรือช่วงเวลาการเดินทางให้เหมาะสมต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นสำคัญ

บทความก่อนหน้านี้‘อ๋อย’ อัด ‘บิ๊กตู่’ ถ่วงเวลาท้องถิ่น จ้องใช้เป็นเครื่องมือการเมืองให้นานที่สุด
บทความถัดไป‘ชัช’ ลั่นจับมือ 5 พรรคเล็ก สร้างอำนาจต่อรองเพื่อประโยชน์ปท. ‘เต้’ เผยตั้งกลุ่ม ‘นักชน’ โว รบ.คว่ำไม่คว่ำอยู่ที่กลุ่มนี้