สรรพากรแจงข้อมูลลดภาษีบุคคล 10% ตามนโยบายพรรคพลังประชารัฐ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า “คลังหวั่นลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ตามนโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้านบาท” ไม่เป็นความจริง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้มีข้อสรุปตามข่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทำด้วยความรอบคอบ และต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างภาษี ทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากร  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อดูแลการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาพรวม โดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรม หลักความเป็นกลางของระบบภาษี และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อนำเสนอคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรและกระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป

บทความก่อนหน้านี้พปชร. ส่ง ‘สุชาติ ตันเจริญ’ สู้ ‘มาร์ค’ ชิงเก้าอี้ปธ.กมธ.รธน.
บทความถัดไปศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ / จตุรมิตร: สุภาพบุรุษ กับการแจกกล้วย