กมธ.ปภ.-ที่ดิน แถลงร่วมตั้ง อนุกมธ.แก้ไข PM 2.5 มุ่งประเทศไร้ฝุ่นเป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวภายหลัง คณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย โดยมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย ,จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากภัยพิบัติที่เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแต่งตั้ง นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ขณะที่คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ โดยมีมติเห็นชอบให้นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ และโฆษกกรรมาธิการที่ดินฯ เป็นประธานอนุกรรมาธิการชุดนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว มุ่งหวังให้ประเทศไทยปลอดฝุ่นพิษให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกหลาน

โดยในคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 4 คน บุคลากรภาควิชาการ 3 คน ภาคประชาสังคม 3 คน โดยตั้งเป้าทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 45-60 วัน ตามระเบียบของการทำงานอนุกรรมาธิการ

นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อไม่ให้การทำงานทับซ้อนกัน อีกทั้งยังมีคณะกรรมาธิการสาธารณสุขที่กำลังเร่งสรุปผลส่งมาให้เพิ่มเติม

ทั้งนี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ตนและคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งใจมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

บทความก่อนหน้านี้พช. ร่วมมือร้อยใจรักษ์ ต้านยาเสพติด ภาคเหนือ
บทความถัดไป“สุดารัตน์” แสดงความเสียใจ เหตุโจมตียะลา ดับ 15 ชีวิต ร้องรัฐบาลเร่งหาตัวคนร้าย-ยกระดับความปลอดภัย