“บิ๊กตู่” ยัน รัฐบาลจะเรียนรู้จากภาคธุรกิจ-เอกชน ปรับเพื่อเดินหน้าด้วยกัน ย้ำไม่สามารถปัญหาทุกอย่างได้เพียงลำพัง

“บิ๊กตู่” ยัน รัฐบาล จะเรียนรู้จากภาคธุรกิจและภาคเอกชน ปรับเพื่อเดินหน้า ไปด้วยกัน ย้ำ เราไม่สามารถปัญหาทุกอย่างได้เพียงลำพัง พร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัล รวดเร็ว ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานเ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.2562 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ (2 พ.ย.)

โดยในช่วงการประชุมที่เกี่ยวข้องนั้น เริ่มที่การประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ที่ฮอลล์ 6 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวเปิดเวทีดังกล่าว ว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน ASEAN Business and Investment 2019 ซึ่งสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) รวมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นในวันนี้

โดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทยนอกจากได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียน ยังเป็นปีที่ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะองค์กรชั้นนำได้จัดเวทีเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อหลัก “สร้างพลังอาเซียน 4.0” เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและปูแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในยุค 4.0

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาคของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจได้ดำเนินการร่วมกันในหลายด้าน

1. มิติด้านความมั่นคง รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. มิติด้านเศรษฐกิจ การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public and private partnership or PPP) มีการร่วมทุนขนาดใหญ่ในโครงการ Eastern Economy Corridor (EEC) หลายโครงการ
3. มิติด้านสังคม การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศไทยต้องปรับตัวด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามารองรับสังคมรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกประเทศจะต้องเตรียมความพร้อม
โดยการติดต่อผ่านดิจิทัลจำเป็นต้องใช้เครือข่ายการประกอบธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ภาครัฐจึงต้องช่วยสนับสนุน นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือระดับภูมิภาคได้แก่ ACMECS RCEP และ GMS

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจึงมีความสำคัญมากในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพบปะหารือนำเสนอข้อคิดเห็นในเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้ภาครัฐได้นำมาพิจารณาปรับใช้กับยุทธศาสตร์ นายกรัฐมนตรีหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นในหลายเรื่อง

และจะเป็นเครื่องมือนำเสนอพัฒนาการในระบบการค้าและการลงทุนของโลก รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์และแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความพร้อมให้อาเซียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดเป้าหมายไปด้วยกัน หากกำหนดเป้าหมายไปคนละอันสองอันมันไปไม่ได้หรอก การทำเพื่อส่วนรวม แต่ในส่วนของธุรกิจก็เป็นเรื่องธุรกิจในการแข่งขันกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมีส่วนร่วม ประเด็นที่สำคัญเราทำเพื่ออะไร เพื่อประชาชนของเราใช่ไหม

เมื่อประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ ธุรกิจเราก็เจริญเติบโต สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือการประกอบการธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งวันนี้ก็มีการปฏิบัติในหลายๆประเทศแล้ว คือการต้องเคารพ เยียวยา มีหลักการ และในเรื่องการประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ หากทุกคนทำความเข้าใจไปด้วยกัน เพื่อจะได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลเดินหน้าไปอย่างไร

รัฐบาลก็จะเรียนรู้จากภาคธุรกิจและภาคเอกชน ว่าจะเดินหน้าอย่างไร และนำมาปรับให้เดินหน้าไปด้วยกัน เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพียงลำพังแต่ผู้เดียว ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีไปเดินชมนิทรรศการของภาคเอกชน ซึ่งระหว่างแวะเยี่ยมชมบูธของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือเอสซีจี ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งผ่านการแปลงสภาพแล้ว

อาทิ กระดาษ พลาสติก นายกฯ ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดของกระเป๋าดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า น่าจะมีการรณรงค์ให้คนใช้กระเป๋าแบบนี้กันมากๆ เพราะมีราคาไม่แพง และยังช่วยส่งเสริมการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์

บทความก่อนหน้านี้เชิงบันไดทำเนียบ : รู้ทันกล ‘บิ๊กตู่’ แก้เกมสภา – โฟกัส ‘บิ๊กเหล่าทัพ’ ยืดอก เข้าสภา
บทความถัดไปโลกหมุนเร็ว/เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง /ประสบการณ์สร้างความสงบสุข