ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมศุลฯ เขตปลอดอากรค้า’อีคอมเมิร์ซ’ ในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมศุลกากรที่ 204/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

เพื่อกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติทั้งของผู้จัดตั้ง ผู้ประกอบการ และพีธีการศุลกากรสำหรับสินค้าที่ซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อี คอมเมิร์ซ) ในเขตปลอดอากรกิจการอี คอมเมิร์ซ ในพื้นที่อีอีซี

สำหรับประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้มีสาระสำคัญ อาทิ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการอี คอมเมิร์ซดังกล่าว ต้องให้บริการรูปแบบสาธารณะ ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาติรายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ อยู่ในเขตอีอีซี มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

รวมทั้งกำหนดให้ของที่นำออกจากเขตปลอดอากรฯแล้วนำเข้ามาในราชอาณาจักร หากนำของนั้นกลับเข้าไปยังเขตปลอดอากรฯภายใน 14 วัน ผู้ประกอบกิจการอี คอมเมิร์ซสามารถยื่นขอยกเลิกรายการนั้นในใบขนส่งสินค้าได้ จากเดิมภายใน 1 วัน นั่นคือ สินค้าที่ออกจากเขตปลอดอากรฯ ส่งขายถึงมือผู้ซื้อในประเทศ หากภายใน 14 วันมีการนำสินค้านั้นกลับคืนมา ผู้ค้าอี คอมเมิร์ซสามารถแจ้งยกเลิกได้ เพราะลักษณะการค้าอี คอมเมิร์ซเมื่อส่งของถึงมือผู้ซื้อในประเทศ ผู้ซื้ออาจปฏิเสธการรับสินค้านั้น หากตีกลับสินค้านั้นคืนเขตปลอดอากรใน 14 วัน ให้ยกเลิกการคิดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านั้นได้

ประกาศกรมศุลกากรที่กำหนดข้อปฎิบัติใหม่นี้ เพื่อรองรับการเชิญชวนผู้ประกอบการค้าอี คอมเมิร์ซระดับโลก ให้เข้ามาลงทุนในเขตอีอีซีของรัฐบาล อาทิ กลุ่มอาลีบาบา เป็นต้น คาดว่าเมื่อประกาศนี้มีผลบังคับใช้ จะเห็นความคืบหน้าการลงทุนของผู้ประกอบการใหญ่เหล่านี้ในพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้จิตต์สุภา ฉิน : ตามล่าฆาตกรด้วยสมาร์ตวอตช์
บทความถัดไปนายกฯอังกฤษ อกหัก! สภามีมติหนุน “เลือกตั้ง” 12 ธ.ค.นี้ แม้เสียงไม่ถึง 2 ใน 3