‘องอาจ’ เชื่อ งบ63ผ่านสภาได้ แม้เสียงปริ่มน้ำ ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญ

“องอาจ”เผย 4 แนวทาง ส.ส.ปชป.อภิปรายงบ63 มั่นใจผ่านสภาฯได้ แม้เสียงรบ.ปริ่มน้ำ ชี้ทุกฝ่ายตระหนักว่างบฯสำคัญกับคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปราย และพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยในวันที่ 15 ต.ค.นี้ตนได้นัดประชุม ส.ส.เวลา 13.30 น. ที่พรรค เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย

นายองอาจ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของพรรคประชาธิปัตย์ คือ 1.อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2. เสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3. มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร และ4. งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ เชื่อมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

“ผมชื่อมั่นว่างบประมาณ 63 จะผ่านการพิจารณาของสภาฯโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียงส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”นายองอาจ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘นายกฯ’ รับรายงานคนไทยในญี่ปุ่นปลอดภัยจาก ‘ฮากิบิส’ ชมเชยทุกฝ่ายแจ้งเตือน ปชช.ฉับไว-ใกล้ชิด
บทความถัดไปฐากูร บุนปาน | เศรษฐกิจถดถอย แต่ยังไม่วิกฤต ?