คลังเล็งผุดธนาคารชุมชน 2 หมื่นแห่ง หนุนพัฒนาฐานราก

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะพยายามขับเคลื่อนทำให้ธนาคารชุมชนเกิดขึ้นได้จริง และให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานราก คาดการณ์ว่าจะผลักดันให้สามารถตั้งธนาคารชุมชนในกองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินการดีเด่น หรือเรียกว่าหมู่บ้านคุณภาพเกรดเอได้ทั้งหมด 20,000 หมู่บ้าน จากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ 76,000 หมู่บ้าน

สำหรับธนาคารชุมชน จะเข้ามาเป็นช่องทางในการดูแลสมาชิกในชุมชุนอย่างใกล้ชิด โดยมีธนาคารภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และบริหารจัดการให้เป็นระบบ ซึ่งธนาคารหมู่บ้านจะทำหน้าที่ในการพิจารณาสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กับคนในชุมชนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงจุดมากขึ้น เนื่องจากธนาคารชุมชนจะรู้ถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้กู้ยืม และโครงการนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการกู้นอกระบบได้

ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฐานราก อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.ธนาคารชุมชนมีผลบังคับใช้แล้ว รอเพียงกฎหมายลูกที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป และในวันที่ 21 ก.ย.62 จะมีการเสนอโครงการนี้ในที่ประชุมใหญ่ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ณ เมืองทองธานีด้วย

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ เซ็นสั่ง! เครื่อง ‘เออีดี’ กู้ชีพหัวใจหยุดเต้น ประจำรพ.สต. 9 พันแห่ง
บทความถัดไป‘เสรีพิสุทธ์’เจิมตำแหน่งประธานกมธ.ป.ป.ช.เตรียมเรียก’ธรรมนัส’แจงคุณสมบัติ