เครือข่ายภาคตะวันออก จี้ชะลอผังเมืองอีอีซี ชี้ผลกระทบเพียบ ขอฝ่ายค้านศึกษารอบคอบ

เครือข่ายภาคตะวันออกจี้ชะลอผังเมืองอีอีซี ชี้ผลกระทบเพียบ ขอฝ่ายค้านศึกษารอบคอบ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่อาคารรัฐสภา นายกัญจน์ ทัตติยกุล ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก ยื่นหนังสือถึงพรรคอนาคตใหม่ ตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน ขอให้ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบการดําเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วน เรื่องการพิจารณาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผังเมือง EEC) โดยกล่าวว่า สำหรับผังเมืองอีอีซี มีหลายบริเวณที่เป็นปัญหา อันจะนํามาซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ และยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในความเสี่ยง และระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลง โดยไม่ได้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังเจตนารมณ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายกัญจน์กล่าวว่า ทางเครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ ได้ทําคําร้องฉบับที่ 2 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ก็ไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาอย่างชัดเจน ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เห็นชอบในหลักการแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น จึงอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขอให้พรรคฝ่ายค้านศึกษาและตรวจสอบผลกระทบการดําเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตรวจสอบการจัดทําผังเมืองอีอีซี และให้มีการชลอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนอย่างรอบคอบ

บทความก่อนหน้านี้วิปฝ่ายค้านจ่อยื่นญัตติ ใช้ ม.152 อภิปรายนายกฯ ปมถวายสัตย์ฯ ต่อประธานสภาพรุ่งนี้
บทความถัดไปธอส.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ชี้ต่ำสุดในตลาด มีผล 16 ส.ค.