‘บิ๊กตู่’ วางศิลาฤกษ์ สำนักงานน้ำแห่งชาติ สู้ไข้หวัด ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ

“บิ๊กตู่” วางศิลาฤกษ์ สำนักงานน้ำ สู้ไข้หวัด ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในพิธี และนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้การต้อนรับ ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี แม้จะยังมีอาการไข้หวัด แต่ไม่ได้สวมหมวกหรือกลางร่มกันฝนแต่อย่างใด

สำหรับอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นอาคารสูง 16 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น สร้างบนเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน ในพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่บางส่วนของกรมชลประทาน โดย สทนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่เลือกใช้กระจกชนิดที่มีค่าการส่งผ่านความร้อนต่ำ (U-value) เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่ตัวอาคาร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งคุณสมบัติพิเศษของกระจกยังไม่ทำให้เกิดการสะท้อนความร้อนไปรบกวนพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย พร้อมกับจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคม 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน (540 วัน) โดย สทนช. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction (TREE-NC) ของสถาบันอาคารเขียวไทย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้องค์ประกอบ สถานที่ยั่งยืน ระบบคมนาคมขนส่งสะดวก และมีประสิทธิภาพการใช้น้ำของอาคาร เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร

พร้อมทั้งเป็นศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ ศูนย์กลางการบริหารงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถรองรับการประชุมนานาชาติ รวมทั้งยังจะใช้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรมด้านทรัพยากรน้ำ ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยเฉพาะชั้นที่ 14 จะเป็นที่ตั้งของห้องศูนย์บัญชาการ WAR ROOM รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งภายในอาคารยังได้มีการออกแบบห้องศาสตร์พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้เสริมสร้างการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่ภาคประชาชน ตลอดจนสืบสาน ต่อยอดพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้เดินชมแบบจำลองอาคารและได้ลงนามข้อความว่า “ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพในทุกมิติเพื่อประชาชนที่รักของเราตลอดไป” และนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก่อนเดินทางกลับ

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กป้อม” โยน​ “กก.บห.​พลังประชารัฐ” เคลียร์ใจ 5 พรรคเล็ก​ หลังขู่ถอนตัวร่วมรัฐบาล​
บทความถัดไปเรียกคืนเต้าซิลิโคน เหตุเสี่ยงมะเร็ง! ไขข้อเท็จจริง หน้าอกเทียม กับโอกาสเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง