เปิดวินาทีแห่ง “ย่ำรุ่ง” 24 มิถุนา 2475 คณะราษฎร ‘อภิวัฒน์สยาม’ เปลี่ยนแปลงการปกครองฯ

หากย้อนไปในวันนี้ เมื่อกว่า 87 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเวลาย่ำรุ่ง (06.00น.) ของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 “คณะราษฎร”  ได้ทำการ “อภิวัฒน์สยาม” เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ซึ่งหนังสือรัฐสภาไทยในรอบ 42 ปี [พ.ศ. 2475-2517] ซึ่งบันทึกโดย นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา ได้บันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ ไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้เล่าว่า

“เวลาเช้ามืดของวันที่ 24 มิถุนายน [2475]

ซึ่งเป็นวันที่คณะราษฎรได้วางแผนและนัดหมายกันไว้ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้มีกำลังทหารบก ทหารเรือ และหน่วยรถถังพร้อมด้วยอาวุธตั้งแถวเพื่อรอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพราะกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเวลา 6 นาฬิกา เพื่อรับการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่ ซึ่งจะอำนวยการฝึกโดยนายพันเอก พระยาทรงสุรเดช อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยทหารบก

ครั้นถึงเวลา 6 นาฬิกาตรงตามที่นัดหมาย นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้แสดงตนต่อหน้าแถวทหาร และได้อ่านประกาศคำแถลงการณ์ของคณะราษฎรฉบับแรก ต่อหน้าแถวทหารนั้น ความในประกาศฉบับนั้นมีว่าดังนี้

‘ราษฎรทั้งหลาย………………’”
ขอบคุณที่มา ศิลปวัฒนธรรม
บทความก่อนหน้านี้บอสคนเก่ง สมโภช ชวาลเวชกุล บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ของผลิตภัณฑ์ สก๊อต รังนกแท้ รอเยล โกลด์ “ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี”
บทความถัดไปก.แรงงาน จัดแข่งขันฟุตบอลสร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน