มติเอกฉันท์ กสท. เพิกถอนใบอนุญาต “DMC-ทีวีธรรมกาย” หวั่นยุยงศิษย์ขัดขวางจนท.รัฐ

(26 ธ.ค.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ได้มีมติเพิกถอนใบอนุญาต สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีเอ็มซี ทีวี โดยสาเหตุที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้ เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว มีความเกี่ยวพัน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกวัดพระธรรมกาย มีความเกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิวัดพระธรรมกาย มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และสถานีโทรทัศน์ดีเอ็มซีที ทีวี ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลธัญบุรี ได้ออกหมายจับ นายองอาจในข้อหาความผิดฐานทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งที่ผ่านมา ดีเอ็มซี ทีวี ที่ผ่านมาถือเป็น ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าววารของวัดพระธรรมกายไปสู่ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ประชาชน หรือ สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมามีพฤติกรรมในลักษณะของการออกอากาศเชิญชวนประชาชนให้มารวมตัวกัน รวมถึงเป็นการยั่วยุ และเชิญให้ประชาชนร่วมขัดขวางการดำเนินการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ด้วย 2 เหตุดังกล่าว บอร์ด กสท. จึงเห็นควรว่า ดีเอ็มซีที ขัดประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97/2557 ตามข้อ 3 (5) เรื่องการให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และ ขัดต่อมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551เข้าข่ายการออกอากาศด้านเนื้อหา ที่ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง จึงนำไปสี่การเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด ทั้งนี้จากการที่ ดีเอ็มซี ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทางผู้บริหารช่องดังกล่าวจะหมดสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตอื่นๆจาก กสทช. เช่นกัน

พ.อ.นที กล่าวว่า ไม่เพียงแต่สถานีโทรทัศน์เท่านั้น บอร์ด กสท. ยังมีมติพักใช้ใบอนุญาต สถานีวิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม คลื่นความถี่ ย่าน 102.25 เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง กล้าตะวัน คลื่นความถี่ย่าน  96.25 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากการออกอากาศวิทยุทั้ง 2 คลื่นความถี่ มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพระธรรมกาย

บทความก่อนหน้านี้จรัญ มะลูลีม : เส้นทางความสัมพันธ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (5)
บทความถัดไป“ไก่อู” ปัดโดนแฮก เมินข้อมูลเก่า ถามกลับสงสัยดูหนังมากไปหวังสร้างกระแส