“วัฒนรักษ์” จี้ “สุเทพ” หรือใคร? รับผิดชอบค่าโง่โฮปเวลล์

วันที่ 23 เมษายน 2562 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าจากกรณีปัญหาโฮปเวลล์ ที่สัญญามีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน (บริษัทโฮปเวลล์) สามารถบอกเลิกสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียว รัฐบาลไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้นจึงเป็นการไม่สมควรที่รัฐบาลในสมัยนั้นจะบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งจากการกระทำการในครั้งนั้นได้ส่งผลให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาให้ กระทรวงคมนาคม (คค.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต้องคืนเงินชดเชยให้กับบริษัทโฮปเวลล์ รวมเป็นเงิน 11,888 ล้านบาท โดยไม่รวมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุที่ทำให้ต้องเสียค่าปรับดังกล่าวแล้วการที่จะให้ คค.และรฟท. ต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นการเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ เพราะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้สั่งการบอกเลิกสัญญา ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมากมายมหาศาล

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวอีกว่า จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถ้าหากนายสุเทพฯ ได้มีการศึกษาสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อน จะทำให้ทราบและพิจารณาได้ว่า เป็นการสมควรหรือไม่ที่รัฐบาลในสมัยนั้นจะบอกยกเลิกสัญญา ซึ่งนอกจากจะทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินแล้ว ยังต้องสูญเสียการพัฒนาประเทศ และเสียเวลาในการแก้ไขปัญหารถติดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

บทความก่อนหน้านี้ญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่เกาหลีใต้ รับมอบเงินสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท
บทความถัดไปบทความพิเศษ /นงนุช สิงหเดชะ/ ‘วัสดุไวไฟ’ ชื่อ ‘ปิยบุตร’