“เลขา ทษช.” วอน “ประยุทธ์” หยุดใช้อำนาจ ยึดแนวตามรัฐบาลก่อน

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีมติให้จัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในนามของพรรคไทยรักษาชาติ ขอเรียกร้องให้ คสช.แสดงความจริงใจในการคืนอำนาจให้กับประชาชน

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช.ยุติการใช้กฏหมายมาตรา 44 นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อหยุดวงจรการใช้กฏหมายที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งและบิดเบือนเจตจำนงค์ของประชาชนได้

2. ขอให้รัฐบาล คสช. ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังการยุบสภา โดยขอให้ยุติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ยุติการดำเนินการนโยบายที่จะก่อให้เกิดงบประมาณผูกพันต่อเนื่องไปถึงรัฐบาลชุดต่อไป และยุติประชุม ครม.สัญจร แม้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่การแสดงสำนึกรับผิดชอบในฐานะผู้มีอำนาจซึ่งต้องไม่ใช่อำนาจรัฐสร้างความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งทุกกรณี เป็นสิ่งที่ คสช. พึงกระทำ

3. ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ประกาศ ‘จุดยืน’ และ ‘อนาคตทางการเมือง’ โดยเร็ว หากประสงค์จะตอบรับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ก็ต้องลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีก 4 คนโดยทันที

4. ขอให้ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจใดๆ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาประเทศได้

ทั้งนี้ พรรคไทยรักษาชาติพร้อมแล้วกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยเริ่มจากวันที่ 29 มกราคมนี้ เราจะจัดการประชุมอบรมว่าที่ผู้สมัคร เพื่อกำหนดทิศทาง ข้อกฏหมายและข้อพึงปฏิบัติในการหาเสียง พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง