รองโฆษก “เพื่อชาติ” ชี้ “พปชร.” จัดโต๊ะจีนระดมทุน มี “มินิคอนเสิร์ต” ส่อผิด ม.73 พรป.ส.ส.

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสาวพรพรหม พรหมชาติ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติได้กล่าวว่า ตั้งข้อสังเกตุว่า จากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐจัดระดมทุนเมื่อวันที่ 19 ธค. 2562 ในงานมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหลายกลุ่ม อาทิ หรั่ง ร็อคเคสตร้า ทาทา รัดเกล้า คิงเดอะวอยซ์ และวงนูโว เป็นการกระทำที่ผิด พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 73 ข้อ 3 ไหม

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช 2561 มีผลบังคับใช้ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยในมาตรา 73 ได้ระบุไว้ว่า ไม่ให้กระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่นด้วยวิธีการต่อไปนี้ ในข้อสามระบุว่า ทำการโฆษณาหาเสียงโดยจัดให้มีมหรสพ หรืองานรื่นเริงต่างๆ เป็นการกระทำผิดกฎหมายฉบับนี้

ในงานระดมทุนพรรคพลังประชารัฐได้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหลายกลุ่มน่าจะเข้าข่าย ทำการโฆษณาหาเสียงโดยจัดให้มีมหรสพ หรืองานรื่นเริงต่างๆ กรณีนี้ กกต. จัดเป็นผู้รักษากฎหมายเลือกตั้งต้องชี้แจงว่าเข้าข่ายต่อการผิดกฎหมายหรือไม่ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวทิ้งท้าย