จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2563

จดหมาย

 

0 เห็นต่าง (1)

เรียนบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ที่เคารพ

แฟนมติชนจากบางละมุงเจ้าเก่า เคยไปรษณียบัตรมาบ่อยๆ

แต่ 3 ปีมานี้ไม่ส่ง

เพราะขาดการตอบรับ

ซึ่งตรงกับคุณ “แฟนมติชน” ที่จดหมายมาถึงแล้วตีพิมพ์ หน้า 6 คอลัมน์จดหมาย ฉบับ 29 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2563

มติชนสุดสัปดาห์เปลี่ยนไปมาก

มีการเขียนบทความแซว ถากถาง กระแหนะกระแหน ฝ่ายที่ร้องขอเลือกตั้งจนคนตาย 99 และพรรคการเมืองแนวร่วม บุคลากรที่อยู่กับพรรครักษาเรือไว้

แทนที่จะว่าคนที่สละเรือหนี

จึงทำใจได้มากยิ่งขึ้น จะทิ้ง ไม่เป็นแฟนมติชนสุดสัปดาห์ หาซื้ออ่านก็ยากลำบาก เพราะร้านขายหนังสือทยอยปิด

ไม่เป็นไร ไม่ได้อ่านบ้างก็ดี

แต่ก็ยังรักและเคารพบุคลากร องคาพยพมติชนตลอดไป

ขอให้ยังมีเยื่อใย “ถือมติชนแล้วคนจ้องมองเรา ยิ่งกระหยิ่มใจ” เถอะนะ

เสียดาย ส.ส.ระบบพรรค ไม่มีแม้แต่คนเดียว

ด้วยความเคารพ

แฟนมติชนคนบางละมุง

 

พยายามแกะตัวอักษร “สวยแต่อ่านยาก”

ในไปรษณียบัตรของแฟนมติชนจากบางละมุง

ข้อความที่ได้ เนื้อความออกมาเป็นเช่นนั้นจริงๆ

ไม่รู้ใครเข้าใจผิดใคร

และทำไม “แฟนมติชนคนบางละมุง” จึงแลเห็นเป็นเช่นนั้น

แต่กระนั้นก็เถิด

ถึงจะเห็นต่างกัน

หรือไม่เข้าใจกันอย่างไร

แต่ที่สุด ยังอุตส่าห์เขียนไปรษณียบัตรมาหาอยู่

แสดงว่ายังเหลือ “เยื่อใย” ต่อกันอยู่

โปรดรักษาเยื่อใยนี้ไว้

เพื่อสานต่อเป็นสัมพันธ์อันมั่นคง-เหมียนเดิม

 

0 เห็นต่าง (2)

เรียน บ.ก. ผ่านไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 วุฒิสภามีการประชุม และมีวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน อภิปรายให้ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1 จัดให้มีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เหตุผลว่า ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

เพื่อเป็นประชาธิปไตย

และย้ำว่า โควิด-19 ยุติแล้ว บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว

ประเทศจะได้เป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

อ้าว! แล้วกัน

วุฒิสมาชิกของไทย ณ วันนี้ ส่วนใหญ่เข้าสู่ตำแหน่งวิธีใด

ส่วนหนึ่งมาด้วยวิธีพิเศษ

แน่จริง เสนอให้มีการเลือกตั้งแบบ ส.ส.สิ

ท่านจะได้เห็นคะแนนเขย่งไงท่าน ซึ่งมีที่เดียวในโลก คือประเทศไทย ฮ่าๆๆ

ทุกท่านคงจำได้ว่า ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในตำแหน่งได้ในวันนี้เพราะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 48-52 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 1 ง. ลงวันที่ 5 มกราคม 2558

ซึ่งไม่ต่างจากวุฒิสมาชิกในวันนี้ ที่ถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญ 2560

คนไทยหลายกลุ่มอาจไม่พอใจ เพราะพวกท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไปอีก 4 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี

การที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ก่อประโยชน์หลายสถาน เช่น

1) บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย

2) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะมีการทุจริตบ้างแต่ก็น้อยมาก

3) เกิดการร่วมมือประสานงานด้านบริหารบริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ราบรื่นทันใจ และทันเหตุการณ์

4) การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง

5) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แบบน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดีแทบทุกพื้นที่

ผมจึงกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้โปรดชะลอการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศออกไปก่อน

ไปเลือกตั้งปี 2564 ก็ย่อมได้

– เพราะโรคระบาดยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

– เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทยังไม่ได้ใช้

– บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดี ประชาชนกินอิ่ม นอนอุ่น ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี แม้จะมีคนขวางโลกบ้างก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องรีบร้อนครับผม

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ส.

 

นี่ก็ต้องอ่านหลายรอบ

ว่าเสนอให้เลื่อนเลือกตั้งจริงๆ

หรือแอบประชดอะไรไว้ “ระหว่างบรรทัด”

แต่อ่านแล้ว ก็สรุปเป็นอื่นไม่ได้

นอกจากให้เลื่อนจริงๆ

ไม่เป็นไร แม้จะเห็นต่าง

แต่ก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ “ส.” ได้แสดงเหตุผลอย่างเต็มที่

บทความก่อนหน้านี้วิกฤติศตวรรษที่ 21 | โควิด-19 กับการจลาจลในสหรัฐ
บทความถัดไปรายงานพิเศษ / โชคชัย บุณยะกลัมพ/ยุคมนุษย์หลอมรวมเทคโนโลยี ความสำเร็จหลังยุคโควิด-19