เปิดศูนย์เรียนรู้ครบวงจร “Central Food Retail Learning Academy” เสริมศักยภาพพนักงาน พัฒนาทักษะ เรียนรู้เสมือนจริง รับมือความท้าทายโลกธุรกิจรีเทล

ผู้บริหาร และทีม Professional Retail Development

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มุ่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม เท่าทันทุกสถานการณ์ในโลกธุรกิจรีเทลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เปิดศูนย์เรียนรู้ครบวงจรแห่งใหม่ “Central Food Retail Learning Academy”  เน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติเรียนรู้เสมือนปฏิบัติงานจริง ตาม Learning Road Map สอนโดยทีม Professional Retail Development สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในการให้บริการผ่านทุกแพลตฟอร์มได้อย่างครบวงจร

สเตฟาน คูม และ สุจิตา เพ็งอุ่น

สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ฟู้ด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล  กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการเปิด  Central Food Retail Learning Academy ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตร ว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ทุกองค์กรมีการปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งการลงทุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการที่ครบวงจร  และอีกหนึ่งหน่วยที่สำคัญ คือ การลงทุนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานก้าวทันโลกธุรกิจรีเทลที่มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย และรองรับการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดที่ท็อปส์ มาร์เก็ต,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์ เดลี่ , แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะคิโยชิ  เราจึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้อย่างครบวงจรให้กับพนักงานได้พัฒนาทักษะ เพื่อให้พนักงานทุกคนพร้อมเติบโตไปกับบริษัท   Central Food Retail Learning Academy  แห่งนี้จะสามารถรองรับพนักงานในการฝึกอบรมแต่ละปีได้มากกว่า 20,000 คน มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติเสมือนการทำงานจริง พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน ฝึกสอนโดย ทีม Professional Retail Development  ที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้าน

ห้องเรียนภาคปฏิบัติ แผนก Meat, Seafood, Deli และ At Taste

Central Food Retail  Learning  Academy  มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่การเรียนรู้แบ่งเป็น  ส่วนห้องอบรมภาคทฤษฎี เพื่อเรียนรู้ระบบธุรกิจค้าปลีก การบริหารจัดการสินค้าหน้าร้าน หลังร้าน การบริหารสต็อค การบริการลูกค้า , ห้องเรียนภาคปฏิบัติการ ได้แก่  Bakery Learning Room ตั้งแต่กระบวนการผลิตเบเกอรี่ จัดเรียงสินค้าและการวางขายที่หน้าร้านKitchen Learning Room ให้พนักงานเรียนรู้และปฏิบัติจริง ทั้งแผนก Meat/Seafood การแล่เนื้อ สไลด์  ตัดแต่ง แพคสินค้า แผนก Delica การปรุงเมนูอาหารทั้งไทย – ยุโรป การผลิตสินค้าเมนูจากเตาอบ และเมนู Food to go, Innovation Room ห้องเรียนรู้ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์  ระบบการชำระเงิน เครื่อง POS การสแกนสินค้า  Coffee Learning Room เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการชงเครื่องดื่มหลากหลายเมนูของ คอฟฟี่ อาริกาโตะ นอกจากนั้น Central Food Retail Learning Academy  ยังมี พื้นที่ Co-Working Space พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรม รวมไปถึง เปิดกว้างให้กับนักเรียน นักศึกษา บริษัทสตาร์ทอัพ สามารถมาใช้สถานที่ห้อง Innovation เพื่อร่วมนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ผ่าน Innovation sharing board ซึ่งเราพร้อมเปิดรับทุกไอเดียและอาจมีโอกาสพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง

สเตฟาน คูม กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “ในการสร้างพื้นที่ Central Food Retail Learning Academy  เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ทักษะของมนุษย์เติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเราดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัว พนักงานก็จะดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวเช่นกัน   ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Central Retail & Service Platform และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการบนแพลตฟอร์ม Customer-Centric Omnichannel ได้อย่างครบวงจร โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมจาก Central Food Retail Learning Academy   ก่อนไปปฏิบัติงานจริงที่หน้าร้านทุกสาขา

The Comprehensive Learning Center: “Central Food Retail Learning Academy 

is open! Boosting staff potential, developing skills and virtually-real learning for retail challenges

Central Food Retail is dedicated to improving the potential of its people and priming them to be fully prepared to keep up with the rapidly-changing retail scene. For this it is opening a new total learning center, the Central Food Retail Learning Academy. It will provide both theoretical and practical learning experience in a virtually real environment, following a Learning Road Map and instructed by the Professional Retail Development team. It is in line with Central Retail’s strategy to create capability and competence for its people, giving them the potential to provide complete service on any retail platform.

Stephane Coum, Chief Executive Officer of Central Food Retail under Central Retail, spoke about the genesis of Central Food Retail Learning Academy at Tops Market Kaset store. “In business operations at present, every company must adapt its working strategies to keep up with change, such as investment in innovation and modern technology to make work convenient and provide a complete service. Another important pillar is investment to develop the potential of our human resources to ensure they are ready, to enhance their capabilities in a constantly changing retail business, and to successfully achieve their goals in supporting the best customer service at Tops Market, Tops Superstore, Central Food Hall, Tops Daily, Family Mart and Matsumoto Kiyoshi. This is why we have built a total learning center for staff to develop their skills to grow with the company. Central Food Retail Learning Academy can support the training of over 20,000 staff per year. Courses have been developed which focus on learning combined with the practicality of a realistic workspace and aided by sophisticated equipment. Instruction is conducted by our Professional Retail Development team who have knowledge and experience in every area of retail.

            Central Food Retail Learning Academy is fully equipped to develop and add value to staff continually. The learning space is divided into training rooms for theory to learn about retail systems, managing products on the sales floor and in the back room, stock keeping, servicing customers and rooms for practical learning. These include the Bakery Learning Room for teaching the full process of bakery, product display and sales floor sales. The Kitchen Learning Room is for staff to learn and practice in the entire Meat/Seafood department, such as slicing meat, dressing and packaging product for the Delica counter, cooking both Thai and European dishes, cooking oven-roasted meals and making Food to go. The Innovation Room is for practical learning about computer systems, payment systems, POS devices and scanning products. The Coffee Learning Room teaches both theory and practice of brewing the many drinks on the menu of Coffee Arigato. The Central Food Retail Learning Academy also has a Co-Working Space for activities. It is open for students and start-ups to use the Innovation Room to pitch new ideas through the Innovation sharing board. We are open to every new idea, and there may be an opportunity to develop that idea into reality.

            Stephane concluded by saying, “We are creating the Central Food Retail Learning Academy because the company believes that the human potential for growth is limitless. If we look after our people like members of the family, they will look after our customers likewise. This is consistent with Central Retail’s strategy to build a strong Central Retail & Service Platform and realize the full potential of service on the Customer-Centric Omnichannel platform. Every member of staff will be attending the training courses of the Central Food Retail Learning Academy before going out to work on the sales floor in every branch.”

บทความก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัททีเอพี เปิดตัวโครงการต้นแบบเพื่อเยาวชน “TAP Skill Bus” จัดกิจกรรมโรดโชว์การศึกษาปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ตามแผนแม่บท “Brew a Better World
บทความถัดไปเอไอเอสชวนคนไทยยุคดิจิทัล ลดโลกร้อน กับแคมเปญ “AIS E-Waste ทิ้งรับพอยท์”