E-DUANG : คำวิงวอน จาก นักประชาธิปไตย นาม วันมูหะหมัดนอร์ มะทา

คำวิงวอนของ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ในบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นต่อการเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของ”ข้อตกลงร่วม”(MOU)ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

ยืนยันจิตวิญญาณแห่ง”ประชาธิปไตย”ในแต่ละถ้อยคำและน้ำเสียงอย่างเต็มเปี่ยมสายตาที่ทอดมอง นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ชื่นชม

หลายคนยอมรับว่าเป็นคำกล่าวที่แทบจะแย่งจุดเด่นออกจาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และทำให้สถานะทางการเมืองของ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา โดดเด่น

หากเมื่อเดือนเมษายน 2535 มีภาพของ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ปรากฏในจุดอันยกย่องว่าเป็น”วีรบุรุษประชาธิปไตย”เมื่อตัดสินใจเสนอ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี

ในเดือนพฤษภาคม 2566 แต่ละคำพูดจาก นายวันมูหะหมัด นอร์ มะทา ก็สรุปผลึกในทางความคิด ในทางการเมืองจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2549 ได้อย่างรวบรัดชัดเจน

เป็นการสื่อไปยังบรรดา”นักรัฐประหาร” ขณะเดียวกัน ก็เป็น การสื่อไปยัง”คนรุ่นใหม่”ได้อย่างแหลมคม

ยืนยันความเป็นจริงของการเมืองในระยะ”เปลี่ยนผ่าน”

 

ความน่าสนใจอยู่ที่มหาบัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา คือผลิตผลในทางการเมืองอันซึมซาบจิตวิญญาณเดือนตุลาคม 2516

บนเส้นทางอันคดเคี้ยวจากพรรคกิจสังคม พรรคความหวัง ใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคประชาชาติ

พบเห็นรัฐประหารจากเมื่อเดือนตุลาคม 2519 เดือนตุลาคม 2520 เดือนกุมภาพันธ์ 2534 เดือนกันยายน 2549 และเดือนพฤษภาคม 2557

รู้จักกับทหารตั้งแต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ พล.อ.สุจินดา คราประยูร พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ กระ ทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตย แม้จะถูกมรสุมแห่งข่าวใส่ร้ายทางการเมืองมากมาย แต่ก็ไม่เคยพลิกผันแปรเปลี่ยน

 

คล้ายกับ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา จะสรุปบทเรียนให้พรรค ก้าวไกล พรรคเพื่อไทย ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงแห่งรัฐบาลผสมว่าจะต้องประสบกับสภาพการณ์อย่างไร

แต่ที่มากกว่านั้นยังเตือนไปยังกลไกแห่งระบอบรัฐประหารเตือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตือน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ เตือนพรรครวมไทยสร้างชาติ เตือนพรรคพลังประชารัฐและเตือนพรรค 250 ส.ว.

ณ เบื้องหน้าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดจุดยืนของตนอย่างไรจึงจะองอาจสง่างาม