E-DUANG : พรรคการเมือง กับ คนรุ่นใหม่ จากก้าวไกล ไป ประชาธิปัตย์

ถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่จึงเน้นเป้าหมายไปยังเยาวชน คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ตามโรงเรียน ตามวิทยาลัย หรือตามมหาวิทยาลัย

คำตอบก็คือ เพราะว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวถือได้ว่าเป็นพลังใหม่มีความไวที่จะเปิดรับกับความคิดใหม่ๆ

คำตอบก็คือ ในแต่ละปีจะมีคนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่ประตูทางการเมือง ได้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น มากขึ้นเป็นลำดับ และอย่างไม่ขาดสาย

กล่าวเฉพาะเมื่อสิ้นปี 2563 ตามตัวเลขจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะมีคนอายุ 18 ปีซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง 800,000 คน

800,000 คนย่อมเป็นจำนวนที่งามงด สดสวยอย่างยิ่งในทางการเมือง

ตรงนี้เองที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่แม้แปรเปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปักธงในทาง”ความคิด”โดยพุ่งเป้าไปยังคนรุ่นใหม่อย่างเป็นด้านหลัก

ตั้งความหวังว่า คนรุ่นใหม่จะส่งผลสะเทือนไปยังคนรุ่นก่อนหน้า

 

ถามว่าพรรคการเมืองอื่นตั้งเป้าที่จะดูดดึงพลังทางการเมืองจากคนรุ่นใหม่หรือไม่

ตอบได้เลยว่าทุกพรรคล้วนปรารถนาทั้งสิ้น

เห็นได้จากคำว่า “ยุวประชาธิปัตย์” เห็นได้จากคำว่า “นิว” ที่แตะแต้มไม่ว่าจะเป็นที่พรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นที่พรรคชาติไทยพัฒนา

รวมถึง “นิว พลัส” ที่กำลังสำแดงพลังอยู่ในพรรคเพื่อไทย

กระนั้น เมื่อนำเอาเจตจำนงที่แสดงออกผ่านคำประกาศกับการลงมือกระทำในทางเป็นจริง ปรากฏว่าแทบทุกพรรคการเมืองไม่โดดเด่นเท่ากับพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล

 

อย่าได้แปลกใจหากว่าพรรคอนาคตใหม่จะเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเกณฑ์ทหาร เน้นในเรื่องของสิทธิและความเสมอภาคของ LGBT

และพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะดับเครื่องชนกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนโดยเลือกที่จะยืนอยู่ข้างเดียวกับนักเรียน

เท่ากับเป็นการเลือก”อนาคต”แทนที่จะเป็น”อดีต”

นี่ย่อมเป็น”คำถาม”ไปยังทุกพรรคการเมืองโดยอัตโนมัติ

บทความก่อนหน้านี้ภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตอักษรฯ จุฬาฯ เจ้าของบทประพันธ์ “เราขอสู้ในนามจามจุรี” ที่ ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ปลื้ม”
บทความถัดไปราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “พรรคประชานิยม” สิ้นสภาพพรรคการเมือง