E-DUANG : ด้านลบ ประยุทธ์ พลังประชารัฐ ในสถานการณ์ ของ โควิด-๑๙

เหมือนกับเมื่อประสบเข้ากับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ ข่าว สาร “หลัก” อาจอยู่ในมือของ “รัฐบาล”

นั่นก็คือ ข้อเท็จจริง”มากที่สุด”ยังเป็นของรัฐบาล

กระนั้น “ข้อมูล”ในลักษณะอันเป็น “สินทรัพย์”นี้ก็มิได้ชี้ชัดว่าจะดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็น “ด้านบวก”เท่านั้น

ตรงกันข้าม สามารถกลายเป็น”ลบ”ได้หากบริหารไม่เป็น

บทเรียนที่เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดก็คือ สถานะในทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับแต่เผชิญประสบเข้ากับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ เป็นต้นมา

จากเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เรื่อยมากระทั่งย่างเข้าปลายเดือน มีนาคมเป็นอย่างไร

เป็น “บวก” หรือว่าเป็น “ลบ

 

หากวัดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก “ขาเก่า” หน้าเดิมอย่างที่อยู่ใน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรค เพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย

อาจยังดำรงสถานะ “ลบ” เมื่อมองไปยังภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แปรเปลี่ยน

แต่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ๑ คือ เสียงจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เป็นเสียงจากโรงเรียน เป็นเสียงจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกึกก้องด้วยคำว่า “ออกไป ออกไป”

และทีเพิ่มเข้ามาใหม่ ๑ คือ เสียงจากคนที่เคย”เชียร์”

ไม่ว่าจะเคยอยู่ในขบวนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเคยอยู่ในขบวนมวลมหาประชาชน กปปส. เริ่มแสดงความเบื่อหน่ายต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นี่ย่อมเป็น “ลบ” มิได้เป็น “บวก”

 

บทสรุปตรงกันก็คือ อาการเป๋ไปเป๋มา ไม่คงเส้นคงวาของรัฐบาลอันสำ แดงผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การยึดกุม”ข้อมูล”ของรัฐบาลจึงมิได้เป็น “บวก”เสมอไป

หากว่ารัฐบาลมีอาการในแบบมีการ”กั๊ก” ข้อมูลแถลงไม่หมด ไม่ตรงไปตรงมา

โลกยุคใหม่ข้อมูลจะค่อยๆคลี่ออกมาเป็นลำดับ

การยึดกุม “ข้อมูล” มีความสำคัญ แต่การ”บริหาร”และจัดการกับข้อมูลก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ด้าน”ลบ”ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเกิดขึ้น

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ชี้ พรรคการเมือง ต้องประชุมใหญ่ประจำปีตาม ม.43 จะเลื่อนหรืองดไม่ได้ ผิดกม.
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 : โดย พิมพ์พรร