ดวงสงกรานต์ พ.ศ.2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโปรโมตงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ที่จะจัด 21 วันในเดือนเมษายนนี้ หวังดึงต่างชาติเข้าไทย พร้อมดันให้ติดเทศกาลระดับโลก ตอบโจทย์นโยบายนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกตามขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์แบบไทยที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน

สงกรานต์ประจำปี 2567 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ เล่นน้ำได้ตามประเพณีตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ส่วนธรรมเนียมแบบโหราศาสตร์ไทย ประกาศสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 เป็นปีปกติมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน “วันมหาสงกรานต์” ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 (จุลศักราช 1386) เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที

“วันมหาสงกรานต์ คือวันและเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ (00 องศา 00 ลิปดา 00 พิลิปดา ราศีเมษ) นางสงกรานต์ปีนี้ชื่อ “มโหธรเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว แก้วนิลรัตน์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลังนกยูง

จากภาพดวงชะตาในวันอมาวสี (New Moon) 9 เมษายน 2565 เวลา 01:20 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (105E) จากโปรแกรม Solar Fire พยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบจาน 2 ชั้น (จานจรัญ) ดวงวันพระจันทร์ดับนี้เกิดขึ้นก่อนถึงวันมหาสงกรานต์

ภาพดวงชะตาพบว่า จุดจันทร์ดับ (อาทิตย์/จันทร์) สถิตราศีเมษ เป็นราศีแม่ธาตุไฟ จุดจันทร์ดับ (อาทิตย์/จันทร์) สัมพันธ์กับความไม่ราบรื่นภายในสิ่งแวดล้อม (ลัคนา/ฮาเดส) การเลือกตั้ง การคัดเลือก การติดต่อกับไฟ (ราหู/เซอุส) สิ่งที่ตกทอดกันมา ขนบธรรมเนียม (พลูโต/คิวปิโด)

ดังนั้น ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องไฟไหม้ อันตรายจากไฟฟ้า พายุ และหากมีการเตรียมการเลือกตั้งในระดับต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมการเลือก ส.ว. ต้องพิจารณาให้รอบคอบในการจัดระเบียบการดำเนินงาน

สิ่งต้องระวัง

วิกฤตปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นช่วงสงกรานต์จะส่งผลต่อเนื่องยาวไปซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะค่อยๆ ฟื้นขึ้นมาอย่างช้าๆ

ทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นจุดจับตามองของทั่วโลก ในการชูประเด็นประเพณีสงกรานต์หวังกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวไทย

หลังช่วงสงกรานต์ปัญหาอาชญากรรมจะมากขึ้น สินค้าแพง รายได้ประชาชนมีภาระหนี้สินมากขึ้น

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สร้างปัญหา

ประชาชนเข้าขั้นยุคยากลำบากอย่างหนัก เงินดิจิทัล 10,000 บาทจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ประชาชนต่างรอคอยอย่างมีความหวัง

ในรอบเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ต้องระวังการเกิดมหาอัคคีภัย เพลิงไหม้ โดยเฉพาะแหล่งโบราณสถาน สถานที่เก่าแก่ อาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ระวังมีเหตุความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตคนงาน

การเดินทางช่วงสงกรานต์ต้องระวังอุบัติเหตุ ปีนี้จะรุนแรงจะคร่าชีวิตและทำให้เสียทรัพย์สินอย่างมาก เป็นภัยที่เกิดขึ้นทุกปี ต้องช่วยกันเฝ้าระวังอย่าประมาท

การอยู่ในพื้นที่คนหมู่มากในช่วงสงกรานต์ ความสนุกจนขาดสติจะเป็นเหตุให้ขาดความระมัดระวัง การ์ดตก ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนจำนวนมาก เกิดความแออัด ทำให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะตามแหล่งบันเทิง ชุมชนขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว และบริเวณที่มีผู้คนแออัดเป็นจำนวนมาก

หลังสงกรานต์จะมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างแพร่หลาย

 

เศรษฐกิจยังค่อยๆ ฟื้นฟูอย่างช้าๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนจะยากจน เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเงินไปใช้ในช่วงสงกรานต์ก็จะเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

นับจากนี้ไปภาคธุรกิจรายย่อยๆ เกิดภาวะการว่างงาน เลิกจ้าง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจะทำให้ความเปลี่ยนแปลงนี้รุนแรง ลุกลามราวดั่งเปลวไฟที่ปะทุออกมา สินค้าอาหารอุปโภค-บริโภคจะแพงขึ้น

ช่วงใกล้เปิดเทอมจะยิ่งเห็นผลชัดเจนมาก

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมายาวนาน รัฐบาลเตรียมแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นจุดให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ทำให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต

ลูกหนี้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบอย่างจริงจัง และจะเห็นผลกระทบต่อเนื่องหลังจากช่วงสงกรานต์นี้

ผลของวิกฤตปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังคงต่อเนื่องไป จะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเชื่อมั่นต่อนายกฯ

ทั้งนี้ รัฐบาลจะเรียกคะแนนความเชื่อมั่นจากการเร่งรัด ผลักดันเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ปัญหาเก่าๆ ก็เริ่มจะบานปลายจนแก้ไขไม่ทัน เพราะปัญหาสะสมมายาวนานต่อเนื่อง จุดพลิกผันเริ่มจะส่อวิกฤตอย่างเด่นชัด

การให้เงินด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่รัฐเคยมีมาตรการมาแล้ว เริ่มเห็นผลให้รัฐบาลใช้เงินอย่างหนักเกิดปัญหาหนี้สินและเงินกู้ต่อไปถึงอนาคตลูกหลานที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินสาธารณะ

 

เมื่อจุดจันทร์ดับนี้สถิตในเรือนที่ 3 ส่งผลต่อการเดินทาง การติดต่อ การเจรจา ทั้งนี้ โดยนัยน่าจะเป็นความหวังด้านเศรษฐกิจที่นายกฯ ได้เดินทางไปเยือนนานาชาติในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อหวังชักชวนให้เข้ามาลงทุนในไทย

ดาวอังคารกุมดาวเสาร์ สถิตในเรือนที่ 2 เป็นจุดที่ต้องจับตามองประเด็นเรื่องเงินที่จะส่งผลต่อภาระหนี้สินในระยะยาว รัฐบาลและประเทศจะขาดแคลนเงิน หรือต้องมีภาระอย่างหนักเรื่องเงิน ดังนั้น ดาวคู่นี้จะเป็นจุดเตือนภัย ถึงแนวโน้มการตัดสินใจในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาลที่กำลังจะมีการพิจารณากันอย่างต่อเนื่อง

ความแปรปรวนของสภาพอากาศในรอบเดือนนี้มีหลายอย่างทั้งฝนตก อากาศร้อนจัด พายุฝน เกิดความแปรปรวนอากาศอย่างเห็นได้ชัดเจน ก่อนหน้านี้มีลูกเห็บตก ในบางแห่งต้องระวังน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนักและพายุฤดูร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนี้ ระวังพืชผลการเกษตรเสียหายอย่างหนัก บางชนิดผลิตผลเยอะแต่ราคาตกต่ำ

ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อต่อไป ส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร

รัฐบาลพยายามมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พยายามหานโยบายเชิงรุกในการที่นายกฯ เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นต่อการเข้ามาลงทุนในไทย หาลูกค้าทั่วโลก หวังดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เน้นสร้างการกินดีอยู่ดี ยึดผลประโยชน์ของประชาชน

ดังนั้น ประชาชนต่างกำลังรอคอยความสำเร็จในการแก้ไขและผลักดันการเติบโตด้านเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นในเร็ววัน

 


หมายเหตุ

FB : คัมภีร์สุริยยาตร์ตามแนวทางอาจารย์ พล.ต.บุนนาค ทองเนียม

** วัน, เวลามหาสงกรานต์ คำนวณด้วยโปรแกรม CLD โดยอาจารย์ พล.ต.บุนนาค ทองเนียม บรมครูโหราศาสตร์ภาคคำนวณ

** รายละเอียดนางสงกรานต์ จากหนังสือ คัมภีร์สุริยยาตร์พิศดาร โดย อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว