นายพล นักธุรกิจ-นักการเมืองใหญ่ กับธุรกิจแข่งม้าในไทย (2)

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

นายพล นักธุรกิจ-นักการเมืองใหญ่กับธุรกิจ

ความสำคัญของธุรกิจแข่งม้าและสนามม้าในไทยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจการเมืองของทหารบก

สมบัติของทหารบกไทย นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1932 มีหลายขุมสมบัติ

เช่น รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัทสามัคคีค้าสัตว์ บริษัททหารผ่านศึก บริษัท จังหวัด จำกัด

ในทศวรรษ 1940-1950 ล้วนตกอยู่ในมือและสร้างความมั่งคั่งให้กับขุนศึก

ที่นำโดยกลุ่มจอมพลผิน ชุณหะวัณ และกลุ่มซอยราชครู (Soi Rajkru Clique)

 

ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย (1962) ธนาคารที่ก่อตั้งโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์1 ที่อ้างว่าตั้งเพื่อสวัสดิการของทหารบก

แท้จริงแล้วธนาคารทหารไทยเกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา แล้วยังก่อประโยชน์โดยตรงต่อจอมพลสฤษดิ์

ทั้งการทุจริตจากการใช้เป็นเงินราชการลับด้วย เช็กบัญชีชื่อ หนุมาน

ประโยชน์จากการเป็นประธานกรรมการธนาคาร2 มีหุ้นของธนาคารในนามส่วนตัว3

แต่ธนาคารทหารไทยในปัจจุบันได้สูญเสียบทบาทของธนาคารแล้ว ท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเงินการธนาคารในไทยไปแล้ว

โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจไทยปี 1997 ธนาคารทหารไทยถูกควบรวมกับธนาคารต่างประเทศ

ต่อมาธนาคารทหารไทยเปลี่ยนชื่อเป็น TMB ในปี 2005 ยุบรวมกับธนาคาร UOB ของสิงคโปร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร TTB ในปี 2022

 

สถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ก็ยังทำประโยชน์ด้านภาพลักษณ์และการเมืองแก่กองทัพบกและผู้บังคับบัญชามากกว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

สถานีกองทัพบกช่อง 5 กำไรเพียง 11 ล้านบาท ปี 20184 ขาดทุนสุทธิ 177,544,052.02 บาท ปี 20205 และขาดทุนสุทธิ 166,471,255.98 บาท ปี 20216

อันแตกต่างจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 หรือบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ ชื่อก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 มีกำไร 1,965 ล้านบาท7 ปี 2022

ก่อตั้ง 27 พฤศจิกายน 1967 ผู้ก่อตั้งได้แก่ ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร (ภรรยา พล.อ.ประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้น) เรวดี เทียนประภาส (น้องท่านผู้หญิงไสว) ชวน รัตนรักษ์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของธนาคารศรีอยุธยา8 ชูศักดิ์ บุญยกะลิน เทียน กรรณสูต

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ที่บริหารและพัฒนาโดยกลุ่มธุรกิจเอกชนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน (กลุ่มธุรกิจคนจีนใกล้ชิดจอมพลประภาส จารุเสถียร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

แต่ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อมวลชนในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กำไรน้อย บางปีขาดทุน และด้วยได้รับความนิยมน้อยลงตามลำดับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จึงไม่มีอิทธิพลทางการเมืองในไทยมากนัก

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ภูมิทัศน์ด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยระบบดิจิทัลและอุบัติขึ้นของสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ปรับตัวครั้งใหญ่ มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง 19 สิงหาคม ปี 2003 คือ RTA Entertainment ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีกองทัพบกถือหุ้น 50,000 หุ้น มูลค่า 5,000,000 บาท9 เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แต่ภายหลังล้มเลิกการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินการ Thai TV Global Network ถ่ายทอดรายการสู่ 170 ประเทศทั่วโลก10

แต่ในที่สุดยกเลิกในปี 10 มกราคม 202311

 

โรงแรม สถานที่พักผ่อนและสนามกอล์ฟ

มีสมบัติทหารบกไทยในช่วงร่วมสมัยนี้ ที่ทำกำไรคือ โรงแรม สถานที่พักผ่อน สนามกอล์ฟ ถึง 37 แห่ง จากการศึกษาของ Pongpiphat มีธุรกิจของทหารบกที่ทำกำไร12

(ดูตาราง)

สรุป

นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 1932 ชนชั้นนำใหม่คือ นายพลแห่งกองทัพไทยมิได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์ระบอบการปกครองใหม่ดังที่กล่าวอ้างเท่านั้น

เหล่านายพลก่อตั้ง ริเริ่มและเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในนามกองทัพ ในนามส่วนตัวและในนามตัวแทนเอกชนที่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจเชื้อสายไทย-จีนผู้อาศัยบารมีทางการเมืองคุ้มครองและปกป้องพวกเขาจากคู่แข่งทางธุรกิจโดยอาศัยบารมีจากเหล่านายพลในค่ายการเมืองอื่น

รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ธนาคารพาณิชย์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุสร้างความร่ำรวยและเป็นฐานเศรษฐกิจให้กับเหล่านายพลเหล่านั้น น่าสนใจ สนามกอล์ฟ โรงแรม สถานที่พักผ่อน สนามมวย รวมทั้งสนามม้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผุดขึ้นทำธุรกิจหลากหลาย และมากอิทธิพลในการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นสืบมาต่อเนื่อง

นายพล พ่อค้า นักการเมืองใหญ่มีบทบาทธุรกิจและการเมืองนับแต่นั้นมา จวบจนปัจจุบัน

 


1กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ (Sisao Thevet Faction) คู่ขัดแย้งหลักกับกลุ่มซอยราชครูในช่วงทศวรรษ 1950-1960

2Ukrist., US and Thailand’s Economic Policy 1960-1970, MA Thesis, International Relation Department, Political Sciences Faculty, Chulalongkorn University, 1983 ., Chapter 4

3Kanda Naknoi, “The Economic Role of the Thai Military : A Commercial Logic to Coup?” in Michael J. Montesano et. Al ed, Opcit : 134-135.

4กำเนิดของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก เป็นชื่อเดิมของสถานีตั้งเมื่อมกราคม 1957 ด้วยแรงผลักดันของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกสมัยนั้น งานหลักสมัยนั้นคือ ถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติการของทหารที่ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดทำรายการภาพยนตร์ คำขวัญเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ อ้างจาก ราสินี สดเจริญ, บทบาทของช่อง 5 ในการสร้างภาพลักษณ์ทหาร พ.ศ.2501-2553 (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ 2563) : 1-3

5สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2020

6สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2021

7ข้อมูลกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ อ้างจาก กฤตนัน ดิษฐบรรจง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 Growing Up with 7 HD, The Modernist 29 เมษายน 2565 เข้าถึง 29 เมษายน 2565

8เป็นประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่ก่อตั้ง จนเสียชีวิตปี 1970 กฤตย์ รัตนรักษ์ บุตรชายเป็นประธานกรรมการแทน

9“ไขปริศนา หนี้ 1.2 พันล้านบาท บ.ทหาร RTA” สำนักข่าวอิศรา 8 ธันวาคม 2562.

10Kanda Naknoi, “The Thai Military As a Business Group, 1940-2016” Economic Research Paper No. Histobashi University, February 2020 : 3

11“TGN สถานีดาวเทียมแห่งแรกของไทยยุติ” 10 มกราคม 2566 ข่าวสด 17 พฤศจิกายน 2565

12Pongpiphat Banchanont, “Army’s Wonderland แดนมหัศจรรย์ในกองทัพบก สุขสันต์ไปกับสนามมวย/ม้า-กอล์ฟ”, The Matter 31 2021