คนส่วนใหญ่ซื้อบ้านไม่ได้ ปัญหาของประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) มีการสำรวจเกี่ยวกับแผนการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับช่วงราคาของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ พบว่า

อันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ต้องการซื้อเป็นที่อยู่อาศัยระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีสัดส่วนมากที่สุด 29.7% อันดับที่ 2 คือระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีสัดส่วนคนต้องการซื้อ 26.1% อันดับที่ 3 คือระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท สัดส่วน 15.5%

ถ้าเอาอันดับ 1 คนต้องการซื้อบ้านราคา 2-3 ล้านบาท กับอันดับ 3 คนต้องการซื้อบ้านระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท จะได้สัดส่วนคนต้องการซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทลงมาเป็น 45.1% ซึ่งเป็นเกือบครึ่งของคนต้องการซื้อบ้านทั้งหมด

และกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านต่ำกว่า 3 ล้านบาทลงมานี่แหละ เป็นกลุ่มคนที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธการปล่อยกู้มากที่สุดประมาณ 50% หรือครึ่งหนึ่งของผู้ขอยื่นกู้

แนวโน้มถูกปฏิเสธปล่อยกู้ยิ่งจะหนักกว่าเดิมอีก

 

ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ “เครดิตบูโร” บอกว่า หนี้ค้างชำระไม่ถึง 90 วันซึ่งยังไม่นับเป็นหนี้เสีย แต่เป็นหนี้ที่สถาบันการเงินจับตาเป็นพิเศษ (SM) เพิ่มขึ้นมากในปีที่ผ่านมา และที่ค้างชำระมากที่สุดคือสินเชื่อบ้าน จำนวน 1.8 แสนล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้ 1.2 แสนล้านบาท หรือ 66.6% เป็นหนี้สินเชื่อซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท

หมายความว่าปี 2567 นี้สถาบันการเงินต่างๆ จะเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย (NPL)

กลุ่มคนซื้อบ้าน 3 ล้านบาท เป็นกลุ่มบุคคลหรือครอบครัวที่มีรายได้ประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเดือน เป็นกลุ่มคนทำงานที่มีจำนวนมากตามบริษัทห้างร้าน และเป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่มีฐานตลาดขนาดใหญ่มากที่สุด

ส่วนกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้าน 3-5 ล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนอยู่ 26% นั้น ก็ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อน้อยกว่ากลุ่มที่ซื้อต่ำกว่า 3 ล้านบาท แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ยังนับเป็นปัญหาอยู่เช่นกัน

ถ้านำเอากลุ่มต้องการซื้อ 3-5 ล้านบาท ไปรวมกับกลุ่มต้องการซื้อต่ำกว่า 3 ล้านบาท ก็จะมีสัดส่วนรวมกัน 71% ของคนต้องการซื้อบ้าน

คนกลุ่มใหญ่ ซื้อบ้านไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของที่ต้องการ และมีแนวโน้มจะไม่ได้มากขึ้นไปกว่านี้อีก จึงนับเป็นเรื่องใหญ่ในเชิงสังคมและเป็นปัญหาใหญ่ด้านเศรษฐกิจ

จะทำกันยังไง จะอยู่กันยังไงต่อไป •

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.