คุยกับทูตมาเลเซีย | ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล การทูตระดับท้องถิ่น

รายงานพิเศษ | ชนัดดา ชินะโยธิน

Chanadda Jinayodhin

ชีวิตของนักการทูตที่มีประสบการณ์หลากหลายในทุกมิติ ผ่านความท้าทายมาแล้วทั้งในดินแดนแห่งสงคราม และการคว่ำบาตรทางการค้า

“มาเลเซียมีสถานทูตประจำทั่วโลกและทุกประเทศในอาเซียน ซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อว่างานทุกตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต่างมีเสน่ห์ที่น่าสนใจในตัวของมันเองทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะมีความสามารถมองเห็นหรือไม่ รวมถึงการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันด้วย”

ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล (Dato Jojie Samuel) คือเอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.2018 ดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วทั้งในประเทศแคนาดา อิรัก ตุรกี ออสเตรีย และคิวบา

รวมถึงสำนักงานใหญ่ กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย นครปุตราจายา

ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล (Dato Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย และคณบดีคณะทูต
เอกอัครราชทูตและคณะเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี นายสมรัก ช่างทรัพย์ เจ้าของฟาร์ม ชี้แจงเรื่องอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง แนวทางปฏิบัติและความคิดริเริ่มที่ยั่งยืน

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาแน่นแฟ้นจนมีความใกล้ชิดกันจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงที่ต้องพึ่งพาระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

มาเลเซียมีความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมจากเศรษฐกิจที่มีฐานเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอย่างโดดเด่นหลายอย่าง โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของการค้ารวมระหว่างสองประเทศ

เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญประสพ

ด้วยเหตุที่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดต่อกัน จึงมีความร่วมมือกันเป็นพิเศษในด้านการทหาร เช่น การร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ การซ้อมรบร่วม การฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเรือรบและคณะทหารระหว่างกัน เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีพลวัตตั้งอยู่บนผลประโยชน์และจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในอาเซียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล นอกจากมีตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นคณบดีคณะทูตด้วย และระหว่างอยู่ในประเทศไทยมากว่า 5 ปีได้เดินทางไปเยือนในหลายท้องที่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้

ล่าสุด เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัญมณีแห่งภาคใต้ โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เล่าว่า

“การเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของผมครั้งนี้ ก็เพื่อพบปะกับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เนื่องจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน รวมทั้งในด้านของพืชพันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์”

“ที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน”

“ผมเชื่อว่าในอนาคต ประเทศมาเลเซียจะนำเข้าสินค้าประเภทอื่นๆ จากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการเกษตร”

“เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีระหว่างกันมายาวนาน โดยทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา”

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย (ซ้าย) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขวา)
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า “ปัจจุบัน มาเลเซียเป็นประเทศที่สำคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก”

“นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และความก้าวหน้าทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

ชมการแสดงน้ำพุดนตรี แสง สี เสียง เนื่องในเทศกาลชักพระ
ในระหว่างเข้าชมงานแสดงสินค้าเนื่องในเทศกาลชักพระนั้น เอกอัครราชทูตและคณะได้รับการได้รับการต้อนรับด้วยนาฏศิลป์และรำวงร่วมกับคนท้องถิ่นด้วย

“จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะผลักดันการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร”

“และโดยเฉพาะสายการบิน ในการบินตรงระหว่างเกาะสมุย-กัวลาลัมเปอร์”

“รวมทั้งการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง ทางสายการบิน และการเดินทางโดยรถ (การเชื่อมต่อทัวร์) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่ดีที่มีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มังคุด ฝรั่ง เงาะ เป็นต้น”

เยี่ยมชมฟาร์มมาดาวี โดยมีจุดมุ่งหมาให้เกิดความเข้าใจแนวคิดการทำฟาร์มต่างๆ มากขึ้น
เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูก เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุ๊กแกโดยผู้แทนจากสมาคม Youg Smart Farmer Program ( YSFP) ให้คำชี้แจง ในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ในสุราษฎร์ธานีให้เข้ามาทำการเกษตร
นายธีรวิทย์ เจ้าของฟาร์มมาดาวี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer กล่าวบรรยายสรุป

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล กล่าวแสดงความชื่นชมว่า

“การเดินทางมาครั้งนี้ เห็นได้ว่าสุราษฎร์ธานีสามารถดึงศักยภาพของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างน่าชื่นชม ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ จะนำไปปรับใช้กับประเทศของเราต่อไป”

“โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยและมาเลเซีย จะสามารถเป็นประเทศคู่ค้าที่จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเราสองเพื่อนบ้าน ไทย-มาเลย์ เป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” •

ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล (Dato Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซียประจำประเทศไทย และคณบดีคณะทูต
ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Twin Towers) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย