หมอทรัพย์ สวนพลู : เดินตามดาว ประจำวันที่ 2-8 กันยายน 2559

ราศีเมษ 13 เม.ย. – 14 พ.ค.

ท่านได้ฟังเรื่องอะไรจากใคร ไม่ควรแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเขาจะนำไปพูดต่อให้เป็นผลเสียหายแก่ท่าน ราวๆ สัปดาห์หน้าพระเกตุกับดาวมฤตยูในราศีของท่านมีองศาถึงกัน จะได้รับเงินสดก้อนหนึ่งหรือสิ่งของสวยงามมีค่าหายาก อาจหมายถึงวัตถุมงคลที่มีพระไตรสรณาคมน์สูงเยี่ยม พบเห็นนิมิตและปรากฏการณ์ประหลาด มีภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนาน เช่น สร้างถนนสะพานหรือถาวรวัตถุอื่นๆ บริวารคนรับใช้ลูกจ้างหรือผู้อาศัยมีพฤติกรรมแปลกๆ ในเวลากลางคืน ท่านควรสอดส่องตามสมควรแก่ความรับผิดชอบ

ราศีพฤษภ 15 ถึง 14 มิ.ย.

ท่านได้ลาภจากญาติมิตรและผู้ร่วมงานที่อ่อนกว่า ไม่ควรมีการประชุมเปิดอภิปรายใดๆ ในบ้าน ถ้ามีผู้อาศัยอยู่กับท่าน เขาจะพาภริยาหรือญาติของเขามาอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นความยุ่งยากแก่ท่านต่อไป ความเป็นอยู่ทั่วไปของท่านหมู่นี้ไม่ราบรื่น ถ้าอยู่ปะปนกับผู้อื่นจะมีข้าวของหาย หรือเกิดทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระ ได้รับข่าวไม่ดีอะไรก็ตาม โปรดใช้วิจารณญาณอย่างมากเพราะเป็นเรื่องเท็จโดยมีเจตนาทุจริต การติดต่อสื่อสารทางจดหมายหรือโทรศัพท์และสื่ออื่นๆ ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นโชคลาภจะนำโชคร้ายมาสู่ท่านในภายหลัง

ราศีมิถุน 15 มิ.ย. ถึง 15 ก.ค.

ท่านอยู่ในหมู่ญาติมิตรที่มีความสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภ โอกาสดีของท่านในหมู่นี้คือการได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น พร้อมทั้งรายรับก็มากขึ้นด้วย มีผู้ดัดแปลงแก้ไขข่าวดีที่มาถึงท่านให้กลายเป็นข่าวร้าย โดยท่านไม่ทราบความต้องการของเขา เว้นแต่เดาเป็นว่าเขาป่วยทางจิต ไม่ควรทำอะไรตามคำแนะนำบอกเล่าของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ถ้าคับใจในเรื่องบ้านเรือนที่เช่าหรืออาศัยเขาอยู่ จะมีลู่ทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ในระยะนี้ ไม่ควรรับบริจาคสิ่งของที่มีเบื้องหลังหรือที่มาอันน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เพราะหมู่นี้ท่านขวัญอ่อน

ราศีกรกฎ 16 ก.ค. ถึง 16 ส.ค.

ท่านมีหน้าที่การงานอะไรๆ อยู่ก็ตาม จะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ซึ่งมักจะผจญภัยกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบขอเบิกล่วงหน้าเป็นอาจิณ ท่านมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคม ทำงานยากๆ สำเร็จเป็นความดีความชอบต่อไป วันหยุดสุดสัปดาห์คราวนี้ ไม่ควรเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข ไม่ควรเดินทางไกลร่วมกับขบวนการต่างๆ เพราะมีอุบัติเหตุหรือเรื่องไม่ดีต่างๆ ที่นึกไม่ถึง บริวารจะสนับสนุนท่านโดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบแต่อย่างใด เดินทางจากแผ่นดินใหญ่ไปตามเกาะหรือจากเกาะไปแผ่นดินใหญ่ โดยไม่จำเป็นแต่สนุก

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. ถึง 16 ก.ย.

ท่านโชคดีเกี่ยวแก่ทรัพย์สินมีค่าสวยงามต่างๆ แก้ปัญหายากๆ ให้แก่ตนเองและผู้ร่วมงานได้ รับสิ่งดีงามจากผู้ใหญ่หรือนายจ้าง พบเห็นปรากฏการณ์หรือฝันดีเป็นสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและงาน บางวันจะไปติดฝนอยู่เป็นเวลานานนับชั่วโมงไม่ว่าอยู่บนรถหรือที่ไหนก็ตาม แต่ท่านก็อดทนต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างดีไม่เดือดร้อน กลับเป็นโอกาสดีที่ได้ใช้ความคิดสติปัญญาไตร่ตรองแก้ไขเรื่องร่าวต่างๆ ซึ่งส่วนมากเป็นของญาติมิตรและบริวารให้กระจ่างแจ้งได้โดยง่าย การเดินทางไกลมีผลกระทบแก่พลานามัยของท่าน ควรทุเลาไว้ก่อน

ราศีกันย์ 17 ก.ย. ถึง 16 ต.ค.

ท่านได้รับความสำเร็จจากโครงการที่คิดไว้ งานใหญ่ที่ต้องทำได้รับความร่วมมือจากบริวารทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย อบอุ่นในไมตรีจิตมิตรภาพจากเพื่อนบ้านที่แสดงน้ำใจต่อท่านก่อน เช่น ต้มยำทำแกงอะไรก็แบ่งให้รับประทานซึ่งจะสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีการซื้อขายไร่นาสวนหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีการต้มตุ๋นแต่อย่างใด พระเกตุและดาวมฤตยูเป็นมรณะการรับจ่ายเงินสดก้อนใหญ่ เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรมีผู้รู้เห็นเป็นพยาน ดาวศุกร์ในราศีกันย์มีสภาพอ่อนแอ การติดต่อตัดสินใจใดๆ ในเรื่องรักควรหนักแน่น

ราศีตุล 17 ต.ค. ถึง 15 พ.ย.

ท่านต้องทำกิจการงานที่ไม่พอใจหลายเรื่อง อาจมีการใช้อำนาจในการตัดสินปัญหาต่างๆ ซึ่งมิใช่นิสัยปกติของท่าน มีเหตุการณ์ยุ่งๆ เกิดแก่หุ้นส่วนผู้ร่วมงาน ซึ่งท้าทายความอดทนของท่านอย่างแรง คู่หมั่นคู่สมรสเบื่อหน่ายท้อถอยในการทำงานและการติดต่อกับผู้คน ท่านเป็นคนเดียวที่เข้าใจและเห็นใจเขา ปัญหาต่างๆ ของเขาที่เกี่ยวแก่ท่าน ควรได้รับความผ่อนปรนให้มากที่สุด ต่อไปนี้จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาวุ่นวายในเรื่องรายได้ผลประโยชน์ต่างๆ ของท่าน เช่น ถ้าท่านซื้อรถเก่าก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเป็นป้ายแดงจะเอาเรื่องทันที โปรดเฉยไว้แล้วเขาจะไปกันหมด

ราศีพิจิก 16 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค.

ท่านได้รับผลดีจากการงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้น และไม่ว่าจะยากง่ายอย่างใด งานที่อยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้ผลอาจเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือโจรผู้ร้าย สามัญสำนึกในการแก้ปัญหาต่างๆ ของท่านมักเที่ยงตรง บังเกิดผลดีอย่างกว้างขวาง มีผู้ร่วมงานชั้นผู้น้อยเพิ่มขึ้น มีรายจ่ายในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น ท่านมีปัญหาอะไรหรือแม้แต่ฝันแปลกๆ ไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง เขาจะทำนายไปในทางร้าย ซึ่งไม่มีสาระใดๆ ทั้งสิ้น มีผู้เห็นประโยชน์ในกิจการงานของท่านและนำไปเป็นแบบอย่าง ชีวิตและงานของท่านในระยะนี้ไม่มีศัตรูคู่แข่งขัน

ราศีธนู 16 ธ.ค. ถึง 14 ม.ค.

ท่านไม่แข็งแรงอาจเจ็บไข้เพราะการเที่ยวเตร่ หรือชมการแสดงในที่อุดอู้ เช่น ราตรีสโมสรต่างๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมากไป มีการติดต่อกับผู้ที่เป็นหม้ายหรือมีความเป็นอยู่อันลึกลับ ซึ่งอาจเป็นการเข้าใจผิดของท่านก็ได้ การที่คนเราไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเป็นด้วยเขาไม่ชอบพูดก็ได้ การเดินทางไกลและการงานที่อยู่ไกลตัวท่าน จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องเล็กน้อย ถ้าค้าขายระบบเงินเชื่อหรือผ่อนส่งและเป็นหัวหน้าแชร์ จะถูกโกงอย่างเลือดเย็น ความรักไม่มีอุปสรรค ชีวิตความเป็นอยู่และการงานดีกว่าเก่า และจะดีขึ้นอีกเรื่อยๆ

ราศีมังกร 15 ม.ค. ถึง 12 ก.พ.

ท่านมีฐานะการงานที่มั่นคงขึ้นกว่าที่แล้วๆ มา ความเป็นอยู่ในบ้านเรือนไม่ค่อยปกติ เช่น คนรับใช้ลาออกโดยไม่บอกกล่าว หรือได้ข่าวว่าบ้านท่านอยู่ในที่จะมีการเวนคืนที่ดิน เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจไม่มากก็น้อย ผู้ใหญ่มอบงานสำคัญให้ทำซึ่งจะเป็นผลดีต่อท่านไปอีกนาน สิ่งใดที่ท่านได้ในระยะนี้เป็นของถาวรยั่งยืน การเดินทางไกลหรือกิจการทางไกลรวมทั้งการจัดนำเที่ยวไม่มีอุปสรรคความยุ่งยากใดๆ ไม่ควรให้ผู้อื่นขอยืมอาวุธแม้แต่ปืนยิงนกและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ไปใช้ในที่ไกลหูไกลตาท่าน ผู้ใหญ่บางคนและเด็กๆ ไม่อยู่ในโอวาท

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.

ท่านได้รับผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผลประโยชน์ที่ได้รับก็เป็นของส่วนรวม ที่รอคอยความหวังจะเป็นจริงขึ้นมาในระยะนี้ บริวารถูกกีดกันในการศึกษาเล่าเรียน โดยระเบียบพิธีกรรมและประเพณีของโรงเรียน มีคนรับรองว่าจะช่วยให้เข้าทำงานได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น ท่านที่ต้องอยู่ในอาณัติของใครหรืออะไรก็ตาม จะมีโอกาสได้ปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านั้น เว้นแต่ท่านจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามบุญตามกรรม มีโชคดีที่เป็นการถาวรหรือได้งานที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่าน

ราศีมีน 15 มี.ค. ถึง 12 เม.ย.

ท่านชาวราศีนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงิน ไม่เคยถูกโกงหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ ในฐานะผู้เสียหาย แต่ต่อไปจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะบ้านและทรัพย์สินของท่านอยู่ในสายตาของโจรผู้ร้าย ซึ่งท่านจะได้เห็นพวกนี้เสมอ ในรูปร่างของนักซื้อของเก่าหรือทำงานโยธาต่างๆ แต่ด้วยตัวของท่านเองนั้นไม่ถูกทำร้ายร่างกายและปล้นจี้ แสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น ดาวมฤตยูนำหน้าราศีของท่าน นำไปสู่ชีวิตที่ก้าวหน้าอย่างแปลกประหลาด ไม่มีใครทำอันตรายได้ และจะไม่มีอุบัติเหตุใดๆ มาแผ้วพานอีกนาน

(ไม่ได้รับทำนายเป็นส่วนตัวครับ)